Auteur: Voorzitter

  • Voordracht Kjeld Verboom als bestuurslid technische zaken

    Voordracht Kjeld Verboom als bestuurslid technische zaken

    Op de ALV van 16 november zal het bestuur Kjeld Verboom voordragen om de functie van bestuurslid technische zaken in te vullen, hij vervangt daarmee Elize Rot. Als bestuur zijn we trots dat we Kjeld bereid hebben gevonden om tot het bestuur toe te treden. Kjeld is op dit moment voorzitter van de TC senioren…