Voordracht Kjeld Verboom als bestuurslid technische zaken

Op de ALV van 16 november zal het bestuur Kjeld Verboom voordragen om de functie van bestuurslid technische zaken in te vullen, hij vervangt daarmee Elize Rot. Als bestuur zijn we trots dat we Kjeld bereid hebben gevonden om tot het bestuur toe te treden. Kjeld is op dit moment voorzitter van de TC senioren en is in het verleden ook bij Achilles in een soortgelijke rol betrokken geweest. Vooruitlopend op zijn benoeming draait hij in het huidige bestuur al mee zodat er een soepele overdracht plaats kan vinden.

Ondanks dat Elize stopt in de functie van bestuurslid technische zaken heeft ze zich wel bereid getoond om zich nog een jaar aan het bestuur te binden. Zij zal zich het komende jaar in een vrijere rol gaan toeleggen op het verbeteren van de communicatie vanuit het bestuur en binnen de vereniging. Vanuit het bestuur was al een langdurige wens om dit op te pakken en daarom zijn we verheugd dat zij deze taak op zich wil nemen.

Tot slot willen we ook graag de nieuwe vacature voor voorzitter onder de aandacht brengen. De huidige voorzitter, Aart Berkhout, wil zich meer gaan focussen op de externe representatie en het recent gestarte Kangoeroe project. De interne representatie en formele voorzitterstaken worden zolang de vacature openstaat waargenomen door het gehele bestuur.

Scroll naar boven