SpelerVolgSysteem

Een nieuw jaar met nieuwe voornemens, en vanuit het Technisch Overleg van VEO willen we een aantal zaken oppakken. Als VEO werken we met een technisch plan waarin beschreven staat wat onze jeugdleden per leeftijdscategorie leren en zouden moeten kunnen. Om te kunnen zeggen of onze jeugd zich ontwikkelt volgens dit plan gaan we met ingang van het nieuwe jaar starten met het SpelerVolgSysteem.

Het SpelerVolgSysteem is niet meer dan een formulier wat ingevuld wordt door de trainer(s) van een team. Het doel van dit formulier is om te volgen hoe de spelers zich ontwikkelen in relatie tot de in het plan gestelde doelen. Het formulier wordt 4x per jaar ingevuld:

–          Eind juni, als we de laatste trainingen van het seizoen hebben afgesloten;

–          Eind oktober, bij overgang van het veld naar de zaal

–          Eind december/begin januari, op de helft van het seizoen

–          En in april, als we op het veld zijn begonnen en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen starten.

Het technisch plan

In het technisch plan staat per leeftijdscategorie (F t/m A) op hoofdlijnen beschreven wat kinderen in die betreffende categorie leren, verder uitbouwen of op peil houden. Het betreft hier zaken als gooien/vangen, aanvallen/verdedigen en spelen/toepassen van korfbal systemen. Het is aan de trainers om te bepalen op welke onderdelen de meeste aandacht wordt gelegd.

Hoe gaan we nu aan de slag?

Aan alle trainers van de jeugdteams wordt het volgende gevraagd:

–          Bekijk welke vaardigheden jouw kinderen leren, uitbouwen of op peil houden dit seizoen. Als je niet weet welke dit zijn, wend je dan tot de hoofdtrainer van de betreffende leeftijdscategorie.

–          Vul het formulier samen (met de andere trainer van het team dat je traint) in (liefst elektronisch) en stem eventueel af met de hoofdtrainer waar je de komende periode extra op gaat trainen

–          Stuur het formulier voor eind januari terug naar Luuk van Hees (Luuk@neureka.nl)

Het formulier wordt via mail aan alle trainers ter beschikking gesteld. De formulieren worden elektronisch opgeslagen zodat we een historie op bouwen wat betreft de ontwikkeling van de jeugdspelers.

De eerste keer het formulier invullen zal tijd en aandacht vragen om dit zo goed mogelijk te doen, maar naar mate we het vaker gebruiken en het duidelijker is/wordt, wat er van de spelers wordt verwacht in een bepaalde leeftijdscategorie, hoe makkelijker het zal worden. We zullen snel starten en de formulieren verspreiden zodat we op tijd de eerste reacties binnen hebben. Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn, dan kun je je wenden tot de betreffende coördinator van de TC-jeugd. Zie hiervoor de pagina met wedstrijden waar deze coördinatoren worden vermeld.

Het Technisch Overleg


Geplaatst

in

door

Tags: