Algemene Ledenvergadering 23 mei 2017

Beste VEO-leden,

Het bestuur van CKV VEO nodigt u allen van harte uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 23 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur in ons clubgebouw aan de Groene Zoom. Ieder lid is van harte welkom op deze vergadering. Ook de ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom.

Op de agenda staan twee belangrijke onderwerpen voor komend verenigingsjaar: een voorstel voor de contributies in seizoen 2017-2018 en het technisch beleidsplan voor de periode 2017-2020. Ook zullen we de leden vragen om in te stemmen met de toetreding van Remco van Amersfoort tot het bestuur.

De vergaderstukken zijn inmiddels verstuurd aan de leden. Als u deze niet ontvangen heeft, stuur dan een berichtje naar het secretariaat: veo.voorburg@knkv.net.

 

Het bestuur

Scroll naar boven