Cock Fuchs nieuwe voorzitter c.k.v. VEO

Het VEO-bestuur is verheugd te melden dat Cock Fuchs per direct aan de slag gaat als voorzitter van c.k.v. VEO. Onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV neemt Fuchs hiermee de voorzittershamer over van Jan Jaap van Leusden, die vijf jaar lang de voorzitter van VEO was. Via deze weg wil het bestuur Jan Jaap nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet voor de club met als hoogtepunt de succesvolle overgang naar het nieuwe clubhuis met accommodatie.

Cock Fuchs (61) is al jarenlang een bekend gezicht op VEO waar zijn zonen korfbalden en van wie de oudste nu scheidsrechter is. Cock heeft diverse bestuursfuncties bekleed in de Jeugdzorg en Kinderbescherming. Hij houdt zich nu bezig met advisering, interim management en coaching. Die ervaring komt goed van pas tijdens zijn werk als voorzitter.

De nieuwe voorzitter begint vol energie en ideeën aan zijn functie: “Ik streef naar een actieve, financieel gezonde en prettige vereniging waar een ieder zich thuis voelt en een steentje bijdraagt zodat VEO straks een prachtig 100-jarig jubileum kan vieren”, zegt Cock vol enthousiasme. “Ook streef ik naar een vereniging die haar maatschappelijke taak kent en verantwoordelijkheid draagt voor de kinderen die aan VEO verbonden zijn. Dit doen we door goede begeleiding en gezamenlijke normen en waarden aan te bieden.”

Sporten en het verenigingsleven beschouwt de kersverse voorzitter als belangrijk onderdeel in het opgroeien van kinderen en jeugdigen. “VEO biedt hun gelegenheid voor het ontwikkelen van zowel een goede conditie en gezondheid als allerlei sociale vaardigheden. Maar ook volwassenen ontlenen veel aan de betrokkenheid bij de club.” Daarmee heeft VEO in zijn visie evenzeer een maatschappelijke betekenis. “Met het bestuur zullen we snel aandacht geven aan het opstellen en implementeren van een nieuw vrijwilligersbeleid. Wie zijn de vrijwilligers en wat doen ze precies bij VEO? Wij moeten ze als vereniging meer in het zonnetje zetten, omdat we dankzij hen de vereniging draaiende houden.”

Het bestuur zag in Cock, met zijn ervaring als manager, de ideale kandidaat voor het voorzitterschap van VEO. We zijn als bestuur erg blij dat wij straks van zijn ervaring gebruik kunnen maken om VEO nieuw elan te geven en naar een onvergetelijk 100-jarig jubileum te leiden.

Wij wensen Cock veel plezier en succes toe en kijken uit naar een goede samenwerking en uitwerking van de nieuwe plannen. Daar zullen wij spoedig over publiceren.

Het bestuur

Scroll naar boven