Aandachtspunten spelregels 2016 (spelregel bulletin)

SPELREGELBULLETIN AUGUSTUS 2016

Hieronder geeft de Werkgroep Spelregels een aantal aandachtspunten inzake de huidige spelregels, bestuursbesluiten en competitie-reglementen.

In afwijking van voorgaande jaren zijn er per 1 juli 2016 geen wijzigingen in de spelregels.

 

  1. AANDACHTSPUNTEN VOOR SPELREGELS

 

Om deze tekst wat compact te houden is hieronder een spelhervatting steeds aangeduid met SH, een vrije worp met VW en een strafworp met SW.

Verbod om de nemer van een SH te hinderen. § 3.9c

Als na het fluitsignaal voor het nemen van de SH de tegenstander van de nemer binnen armlengte en vóór de nemer van de SH staat is hij in overtreding. Wordt de overtreding gemaakt door een verdediger, dan wordt deze bestraft met een VW. Wordt de overtreding gemaakt door een aanvaller, dan wordt deze bestraft met weer een SH.

Gevolg van een zware overtreding door een verdediger. § 3.10a

Uitgangspunt is dat een zware overtreding altijd een VW tot gevolg heeft; de tekst van § 3.10a is duidelijk: “een vrije worp wordt toegekend”, een verplichting dus. Het komt echter vaak voor dat scheidsrechters toch door laten spelen vanwege de voordeelregel. Dat is onjuist.

Mag je een voet verplaatsen bij het nemen van een SH, VW of SW?

Dat is toegestaan. Wel loopt de aanvaller het risico dat de verdediging inloopt zodra de nemer van de vrije worp een duidelijk zichtbare beweging met de bal, een arm of een been maakt.

Kun je bij een herhaalde overtreding van een verdediger een SW toekennen?

Volgens § 3.11a, sub B kan de scheidsrechter een strafworp toekennen bij herhaaldelijk gepleegde lichte of zware overtredingen door dezelfde verdediger, waardoor de aanvaller wordt belemmerd scoringskansen te verwerven.

 

Scheidsrechtersgebaren

De officiële scheidsrechtersgebaren zijn er niet voor niets en dienen gebruikt te worden om beslissingen van de scheidsrechter te verduidelijken Van belang is dat scheidsrechter de gebaren na zijn fluitsignaal duidelijk en op de juiste volgorde doet:

  1. hij geeft eerst de sanctie aan: een SH, een VW of een SW
  2. vervolgens geeft hij met het officiële gebaar aan welke spelregel is overtreden
  3. als laatste geeft hij (indien noodzakelijk) aan wie de overtreding heeft gemaakt.

 

‘Partij’ of ‘vang’ roepen door een aanvaller

Als een aanvaller zoiets roept zullen de verdedigers hun taak opgeven en komen aanvallers vrij te staan. Dat kan leiden tot een doelpunt en dat is onrechtvaardig. Het is echter formeel geen overtreding en valt in de categorie ‘onbillijke bevoordeling’. Als de scheidsrechter ziet dat verdedigers na deze misleiding hun verdedigende taak gaan opgeven fluit hij af, geeft zo nodig bij herhaling geel en laat het spel hervatten met de situatie zoals die bij het fluitsignaal bestond.

 

  1. AANDACHTSPUNTEN VOOR COMPETITIEREGLEMENTEN EN BESTUURSBESLUITEN

 

Gevolgen wisselen aanvoerder

De aanvoerder is gedurende de gehele wedstrijd in functie: hij draagt deze taak over aan een andere speler als hij niet meer aan het spel deelneemt. Het KNKV en de IKF hebben onlangs afgesproken dat bij wedstrijden waar de ‘terugwisselregeling’ geldt – zie punt 1 hiervoor – de gewisselde aanvoerder om pragmatische redenen aanvoerder blijft.

Afrastering bij veldwedstrijden

Om het gehele speelveld dient een obstakelvrije ruimte van – bij voorkeur – 2 meter, maar ten minste 1 meter aanwezig te zijn. Het bestuursbesluit “Afrastering” zegt dat de afrastering op ten minste 2 m van de zij- en achterlijnen rondom het gehele speelveld, zonder onderbreking, moet worden aangebracht voor veldwedstijden die worden gespeeld in: Ereklasse; Hoofdklasse; Overgangsklasse; 1e en 2e klasse; reserve Ereklasse, reserve Hoofdklasse, reserve Overgangsklasse, reserve 1e klasse; Hoofdklasse A-jeugd (alle gemengd) en: topklasse dames.

Coaches op de bank

De spelregels en het bestuursbesluit ‘banken, coach en vervangende spelers’ bepalen dat een coach op de bank behoort te zitten. Hij mag voor een korte tijd de bank verlaten voor: 1. het geven van aanwijzingen aan zijn spelers; 2. het aanvragen en gebruik maken van een time-out; 3. het aanbrengen van een noodzakelijke wijziging in zijn ploeg, 4. het meedelen aan de scheidsrechter en de andere coach welke aanvaller als niet-schietende speler moet worden beschouwd. Scheidsrechters dienen hier op een juiste wijze mee om te gaan.

 

  1. TENSLOTTE

Veel vragen over de spel- en aanverwante regels staan in de door de Werkgroep Spelregels opgemaakte notitie ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’, die ook op de KNKV-site staat. Het bestand is te vinden via ‘Competitie’ en vervolgens klikt men linksonder op het kopje ‘Spelregels’, waarna zich een pagina opent met allerlei informatie over spelregels en daar staat ook dit eerder genoemde bestand bij.

 

18 augustus 2016, Werkgroep Spelregels

Scroll naar boven