Spelregelexperiment tijdstraf krijgt invulling.In de update over de spelregels, die in augustus is gepubliceerd, is er al aandacht geweest voor het feit dat
het experiment van de tijdstraf en de groene kaart een andere invulling krijgt en uitgebreid wordt in de
zaalcompetitie naar alle klassen met schotklok.
In de bijlage is de tekst te vinden die al eerder gepubliceerd is.
Kort samengevat betekent dit dat de groene kaart is komen te vervallen en er enkel een formele
waarschuwing (gele kaart) blijft bestaan. Alle aspecten rondom een rode kaart blijven overigens ongewijzigd.
Hieronder leggen we de nieuwe invulling van het experiment kort uit.
Speler
Indien er een formele waarschuwing (gele kaart) gegeven wordt aan een speler betekent dit:

 • Een tijdstraf van 4 minuten zuivere speeltijd;
 • Na een 3e gele kaart volgt een rode kaart en mag de speler niet meer deelnemen aan het spel;
 • Ontvangt een speler als bankzitter een gele kaart, dan mag de speler gedurende 4 minuten zuivere speeltijd de bank niet verlaten.
  Coach
  Indien de hoofdcoach of de assistent-coach een gele kaart krijgt, mogen er gedurende 4 minuten zuivere speeltijd geen:
  o Instructies worden gegeven door de ontvanger van de gele kaart, wel door de eventuele andere coach van het betreffende team;
  o Time-outs worden aangevraagd of gebruikt, ook niet door de aanvoerder, een ander persoon op de bank of een speler van het team;
  o Spelersvervangingen worden aangevraagd en uitgevoerd worden. Dit mag ook niet door de aanvoerder, een ander persoon op de bank of een speler van het team worden gedaan.
  Indien de tegenstander een time-out aanvraagt in periode dat de hoofdcoach of assistent-coach zijn tijdstraf van 4 minuten uitzit, mag er door die persoon niet deel worden genomen aan de time-out.
  Indien een speler gedurende de vier minuten geblesseerd raakt of een formele waarschuwing ontvangt, mag deze speler vervangen worden. Dit dient te gebeuren op dat moment via de aanvoerder.
  Rol arbitrage
  De juryvoorzitter is verantwoordelijk voor het registreren en bewaken van de 4 minuten tijdstraf nadat een gele kaart is getoond aan een speler, wisselspeler of coach.
  De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het handhaven van eventuele overtredingen gedurende de betreffende 4 minuten. Het niet opvolgen van de beperkingen gedurende de 4 minuten tijdstraf is een overtreding, waarvoor in de spelregels een extra formele waarschuwing is opgenomen.
  Registratie en administratieve kosten
  De gele kaarten zullen op reguliere wijze in het DWF geregistreerd worden. Gedurende de periode van het experiment van de tijdstraf zullen er geen uitsluitingen opgelegd worden in de klassen waar het experiment van toepassing is. Er zijn diverse spelers die nog een geregistreerde formele waarschuwingen hebben staan vanuit het seizoen 2022-2023, en bij wie een volgende formele waarschuwing een uitsluiting tot gevolg zal hebben. Deze registraties komen vooralsnog niet te vervallen en worden, afhankelijk van de uitkomst van het experiment, eventueel na afloop van het experiment weer geeffectueerd. Formele waarschuwingen in klassen niet vallend onder het experiment worden ongewijzigd afgehandeld. De administratieve kosten zullen op de gebruikelijke wijze in rekening worden gebracht.
  Formalisatie
  Het KNKV zal dit voor aanvang van het zaalseizoen op de juiste wijze in de reglementen formaliseren.
  Met vriendelijke groet,
  Koninklijk Nederlands Korfbalverbond
Scroll naar boven