Extra ALV 1 juni 2023

Beste (ouders van) VEO’ers,

Het bestuur van Ckv VEO nodigt u uit voor extra Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdagavond 1 juni 2023 in ons VEO-clubhuis. Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:30. Ieder lid is van harte welkom op deze vergadering.

In de bijlage vindt u stukken voor deze vergadering:

  • Agenda ALV 1 juni 2023.
  • Notulen ALV 22 no0vember 2022.
  • Huishoudelijk reglement (concept).
  • Nieuwe VEO clubkleding.

Als u een voorstel wilt indienen voor een onderwerp dat tijdens deze vergadering volgens u aan de orde moet komen, kunt u dit uiterlijk 3 x 24 uur voor aanvang van de ALV kenbaar maken bij het secretariaat.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u zich dan per mail afmelden bij ondergetekende.

Namens het bestuur,
Vriendelijke groeten,

Chris Verschoor
Secretaris VEO

Scroll naar boven