Aankondiging: Extra Algemene Ledenvergadering 14 juni 2022

Dit jaar zal er door het bestuur, naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering in oktober, een extra algemene ledenvergaderinvergadering op dinsdag 14 juni worden uitgeschreven. De vergadering zal aanvangen om 19:30 uur en plaatsvinden in het VEO clubhuis (Groene Zoom 4b, Den Haag).

Alles wordt duurder en dat merken wij als vereniging ook. De contributie is nu al enige jaren gelijk en om op de lange termijn financieel gezond te blijven en de stijgende kosten te kunnen blijven betalen zal het bestuur tijdens deze vergadering een verhoging van de contributie voorstellen. Dit kan helaas niet worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, omdat dit nieuwe contributievoorstel in het nieuwe verenigingsjaar (startend op 1 juli) in zal gaan.

De inhoud van het contributievoorstel, samen met een toelichting en de agenda van de algemene ledenvergadering zullen op een later moment rondgestuurd worden.

Tot dan!

Namens het bestuur, Aart Berkhout


Geplaatst

in

door

Tags: