Reminder ALV 15-10-2019

Beste VEO’ers,

Wellicht ten overvloede deze reminder:

Zoals eerder gemeld is op dinsdag 15 oktober 2019 de jaarlijkse algemene ledenvergadering gepland.

Wij verzoeken jullie vriendelijk deze datum in de agenda te reserveren. Aanvangstijd zal ca. 19.30 u zijn, locatie uiteraard in de kantine.

Omdat in deze vergadering een statutenwijziging aan de orde zal komen, hopen wij op een maximale opkomst!

Nader bericht (uiteraard met agenda en stukken) volgt later als gebruikelijk per persoonlijke mail!

Vriendelijke groet,

Jan Scheffers, Secretaris C.K.V. VEO

Scroll naar boven