Oproep en informatie ALV 4-6-2019

Beste VEO-leden,

Zoals eerder aangekondigd nodigt het bestuur van C.K.V. VEO u uit voor de bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdagavond 4 juni 2019. U wordt om 19.30 uur verwacht in het clubhuis.

Ieder lid is van harte welkom op deze vergadering.

Omdat dit keer een statutenwijziging op de agenda staat hopen wij op een opkomst van minstens 2/3 van onze leden, alleen dan kan er op dit punt die vergadering besluitvorming plaats vinden. Mocht dit quorum bij aanvang van de vergadering niet gehaald worden, zal er op 4 juni 20.30 u een EXTRA Algemene Ledenvergadering belegd worden, waar vervolgens een meerderheid (tenminste twee derde -2/3- van de aanwezige stemgerechtigde leden een beslissing inzake wijziging van de statuten kan nemen. Graag wijs ik u er in dit verband op dat u een ander lid schriftelijk kunt machtigen om namens u te stemmen, met dien verstande dat een op de vergadering aanwezig lid slechts één ander lid kan vertegenwoordigen

Als u een voorstel wilt indienen voor een onderwerp dat tijdens deze vergadering volgens u aan de orde moet komen, kunt u dit uiterlijk 3 x 24 uur voor aanvang van de ALV (dat is zaterdag 1 juni voor 19.30 uur) kenbaar maken bij ondergetekende.

Kort voor plaatsing van dit bericht op de site zijn alle stukken u persoonlijk per mail toegezonden, mocht er iets misgegaan zijn en u de stukken niet ontvangen hebben, kunt u bij ondergetekende deze alsnog opvragen.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u zich dan (graag per mail) afmelden?

 

Namens het bestuur C.K.V. VEO,

Jan Scheffers, secretaris

secretariaat@veokorfbal.nl


Geplaatst

in

door

Tags: