Informatie over opzeggen lidmaatschap

We beginnen binnenkort aan het tweede deel van de veldcompetitie en het einde van het seizoen gloort aan de horizon.

De Technische commissies zijn reeds aan de slag met de teamindeling voor volgend seizoen, de aanloop naar ons 100-jarig bestaan.

Uiteraard hopen wij van harte, dat jullie allemaal lid blijven, maar mocht je onverhoopt van plan zijn toch het lidmaatschap op te zeggen, dan willen we je met dit bericht herinneren aan de procedure die we binnen VEO hanteren om ervoor te zorgen dat dit proces soepel verloopt:

  • Als je wilt opzeggen, stuur dan een e-mail aan het secretariaat (secretariaat@veokorfbal.nl). Elke andere manier van opzeggen wordt niet geaccepteerd. Dit betekent dat je dus niet kunt opzeggen bij je trainer of bij een lid van de TC.
  • Conform afspraken gemaakt op de algemene ledenvergadering kan opzeggen plaats vinden tot en met 30 april 2019. Je ontvangt na je bericht binnen een week een e-mail waarin wij de opzegging bevestigen. Hou alsjeblieft in de gaten of je deze bevestiging ontvangt voor het geval er iets met de verzending van je opzegging misgegaan is…
  • Als je niet opzegt vóór 1 mei 2019, dan brengen wij de contributie voor het volgende seizoen in rekening.
  • We streven ernaar begin juli alle leden de factuur van de contributie toe te sturen voor het nieuwe seizoen. De betalingstermijn daarvoor is dertig dagen.
  • Circa half augustus versturen we eventuele herinneringen met een betalingstermijn van acht dagen.
  • We beogen hierbij voor 1 september 2019 alle contributies binnen te hebben.
  • Als je gespreid wilt betalen, dan kun je (na ontvangst van de factuur) een verzoek hiervoor indienen bij de penningmeester (penningmeester@veokorfbal.nl).

Heb je nog vragen over deze procedure? Neem dan contact op met de penningmeester (Luc Terra) of ondergetekende.

Namens het bestuur,

Jan Scheffers, secretaris

Scroll naar boven