Contactpersonen bestuur

Beste mensen,

Hieronder vinden jullie ter informatie de functie- en portefeuilleverdeling van het bestuur voor het lopende seizoen. Je kan deze informatie ook permanent vinden op de website onder: Home => tabblad “Over VEO” => ”bestuur”.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben kun je deze richten tot het desbetreffende bestuurslid via het mailadres of via het algemene email-adres van VEO: secretariaat@veokorfbal.nl

Voorzitter: Cock Fuchs (algemene zaken, sponsors en communicatie).    Email-adres: voorzitter@veokorfbal.nl

Vicevoorzitter: Chris Boogert (alle commissies behalve de technische- en clubhuiscommissie)
Email-adres: algemenezaken1bestuur@veokorfbal.nl

Penningmeester: Luc Terra (alle financiële zaken en clubhuiscommissie)
Email-adres: penningmeester@veokorfbal.nl

Secretaris: Jan Scheffers (alle secretariële zaken)
Email-adres: secretariaat@veokorfbal.nl

Bestuurslid: Remco van Amersfoort (alle technische zaken)
Email-adres: technischezakenbestuur@veokorfbal.nl

U mist nog een bestuurslid communicatie en/ of vrijwilligersbeleid? Dat klopt! Deze functies zijn vacant… Wie meldt zich?…

Namens bestuur c.k.v. VEO

Jan Scheffers, secretaris.

Scroll naar boven