Nieuwe spelregelboekje

Van het KNKV:

Het spelregelboekje is weer actueel. In 2013 is het spelregelboekje voor het laatst verschenen zowel in een papieren als digitale versie.
De spelregelwijzigingen die de IKF voor 2014, 2015 en 2017 heeft vastgesteld zijn destijds aan alle betrokkenen schriftelijk medegedeeld en via de KNKV-site onder de aandacht gebracht, maar waren nog niet allemaal verwerkt in het spelregelboekje.
Het KNKV heeft dit aangegrepen om een geheel nieuw spelregelboekje uit te geven. Met dank aan de Werkgroep Spelregels zijn alle wijzigingen verwerkt en is het boekje is weer actueel. De digitale versie is inmiddels op de KNKV-site geplaatst.
Bijgaand tref je het digitale spelregelboekje aan.
Het KNKV heeft om verschillende redenen besloten om geen papieren versie meer uit te brengen. De voornaamste redenen zijn:
• de voortschrijdende digitale ontwikkelingen;
• het kostenaspect;
• een papieren versie veroudert snel.
Heb je nog vragen? Deze kan je via het ticketsysteem bij het KNKV indienen.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND
Henry van Meerten Kees Rodenburg

Spelregelboek 2017

Scroll naar boven