Meer KNKV wijzigingen seizoen 2017-2018:

In de afgelopen week zijn er nog aanvullingen gekomen van het KNKV behalve de eerder gemelde 8 wissels, schotklok en rangorde bepalingen. Deze nieuwe aanvullingen zijn:

A) De aanvoerder kan de hele wedstrijd in functie blijven ook als deze gedurende de wedstrijd gewisseld wordt. Voorwaarde is wel, dat de aanvoerder als speler in het veld start bij het begin van de wedstrijd.

B) Bij het nemen van een strafworp MOET een doelpoging gedaan worden. Als je na het fluitsignaal eerst op de grond stuitert of overspeelt naar een medespeler is dit een overtreding tegen deze regel en krijgt de verdediging een spelhervatting toegekend.

C) Over scherpe voorwerpen: Scherpe nagels zijn niet meer toegestaan. Nagels dienen kortgeknipt en glad te zijn. [Noot mijnerzijds: onduidelijk is of hiermee ook nagels van de voeten bedoeld worden 🙂 ]

D) In wedstrijden waar zuivere speeltijd niet wordt toegepast (alle teams van VEO) is het mogelijk voor het team dat de uitworp neem om het spel te vertragen. Het recht om na een tegendoelpunt de bal uit te nemen kunnen zij kwijt raken als zij worden bestraft vanwege het vertragen van het spel. Het andere team krijgt dan een spelhervatting.

E) Duur van een time-out vanaf het moment dat een scheidsrechter een time-out heeft toegestaan geeft de scheidsrechter niet meer na 45 seconden, maar na 50 seconden een fluitsignaal dat beide ploegen zich weer dienen op te stellen om ervoor te zorgen dat de wedstrijd na maximaal 60 seconden kan worden hervat.

Onderstaande wijzigingen hebben eerder op de website gestaan en als reminder hier nog eens meegenomen om alles op een rijtje te hebben:

1) In alle klassen van de wedstrijdsport is de zogenaamde “rangordebepaling” van kracht geworden. Dat wil zeggen: als ploegen in wedstrijdpunten gelijk eindigen wordt de rangorde achtereenvolgens bepaald door:

  • Aantal in onderlinge wedstrijden behaalde wedstrijdpunten*
  • Doelsaldo van onderlinge wedstrijden*
  • Aantal gescoorde doelpunten in onderlinge wedstrijden*
  • Doelsaldo van de competitie
  • Aantal in de competitie gescoorde doelpunten
  • Het resultaat van (een) nader vast te stellen beslissingswedstrijd(en)

*= Indien twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen, wordt het resultaat van de onderling wedstrijden vastgesteld door de resultaten van de beide wedstrijden in de competitie samen te tellen.

*= Indien meer dan twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen, wordt het resultaat van de onderlinge wedstrijden vastgesteld door het opmaken van een stand, waarin alleen de onderlinge wedstrijden van de gelijk geëindigde ploegen worden meegeteld.

=> Dit betekent, dat de kans op beslissingswedstrijden om degradatie/ promotie zeer klein geworden is.

2) In alle klassen van de wedstrijdsport mogen zonder goedkeuring van de scheidsrechter acht spelers worden vervangen. Het is toegestaan de vervangen speler opnieuw aan het spel te laten deelnemen. Dit geldt opnieuw als een wissel. Elke speler kan binnen de acht toegestane vervangingen onbeperkt worden vervangen of gewisseld. Vervangen mag alleen bij een spelonderbreking. Een vervangen speler mag dan niet direct in het andere vak ingezet worden. Dat mag pas weer bij een volgende spelonderbreking.

Voor een weggezonden of geblesseerde speler en de vervanging daarvan geldt het volgende: deze tellen mee in de vervangingen. Als er al acht vervangingen hebben plaats gevonden, mogen voor hen invallende spelers niet eerder aan het spel hebben geelgenomen.

=> Dit betekent voor VEO een extra boekhouding voor scheidsrechters, maar dus ook coaches van VEO 1 t/m 5, B1 / B2, C1 / C2….

3) In de zaalkorfbalcompetitie wordt in de volgende klassen met de schotklok gespeeld: Korfbal League, de reserve Korfbal League, de hoofd- en reserve hoofdklasse senioren, de overgangs- en reserve overgansklasse senioren, de eerste klasse, de hoofdklasse A- en b- jeugd en de overgangsklasse A-jeugd. In de overige klassen wordt zonder schotklok gespeeld.

=> Dit betekent dat VEO 1 in de zaal met schotklok en jurytafel gaat spelen.

Iedereen een mooi seizoen toegewenst!

Scroll naar boven