Bestuursbesluit kleine sponsors

De afgelopen tijd is gebleken dat er binnen VEO mensen zijn die graag eigen initiatieven willen/ kunnen ontplooien om sponsorgelden binnen te halen, mits men ook enige zeggenschap krijgt over wat de bestemming van het geld mag worden. Het gaat dan om activiteiten, die tot nu toe niet eerder onder de vlag van VEO zijn uitgevoerd. Het is echter altijd de gewoonte geweest om alle binnengehaalde gelden in een grote centrale pot te storten ten goede van heel VEO.

Het bestuur is blij met deze individuele initiatieven, immers in deze tijd van krapte helpen alle kleine beetjes. We willen daarom dit soort activiteiten zoveel mogelijk stimuleren en zeker niet frustreren. Het idee, dat binnengehaald geld volledig in een centrale pot verdwijnt, kan initiatief in de kiem smoren.

Een formele ondersteuning vanuit het bestuur van de mogelijkheid om zelf (deels) een bestemming aan dit binnengehaald extra geld te geven, zal hopelijk méér initiatief hierin doen ontstaan. “Goed voorbeeld doet volgen”…. En de sponsorcommissie kan niet alles zelf regelen. Als er kleine initiatieven van de grond komen, waar geen formele contracten met de vereniging nodig zijn, hoeft de sponsorcommissie niet speciaal in beeld te zijn en worden zij geholpen met spontane acties. Hun kennis en expertise kan dan gereserveerd blijven voor de grotere en structurele sponsors, waarbij het opstellen van contracten met de vereniging aan de orde is.

Tegelijk realiseren wij ons, dat het voor een aantal teams makkelijker is om gelden voor zichzelf te genereren dan voor andere ploegen. Dit zou een scheefgroei binnen de vereniging kunnen geven. Anderzijds staat voor iedereen de mogelijkheid open om eigen initiatief te ontwikkelen en met ideeën aan de slag te gaan. Daarom vinden wij duidelijke kaders en voorwaarden belangrijk.

Bovenstaande afweging heeft geleid tot het volgende bestuursbesluit dat uitgebreid is te lezen op de pagina met regels en beleid van de club. Klik hier voor de link ernaar, en scroll naar beneden voor de voorwaarden en kaders van dit bestuursbesluit.

Scroll naar boven