Kunstgras perikelen: VEO heeft géén rubberkorrels in het kunstgras

In de media verschenen gisteren berichten, na een uitzending van Zembla, over de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubberkorrels in kunstgrasvelden. Om onduidelijkheid te voorkomen, wil het VEO-bestuur bij dezen laten weten dat VEO thuis, net als 90 tot 95% van de korfbalclubs met kunstgras, speelt op zandkunstgrasvelden. Daar zijn geen rubberkorrels in verwerkt.

De KNKV heeft met onderstaand bericht gereageerd op de kwestie. Zo’n 5 tot 10% van de korfbalverenigingen speelt op met rubber ingestrooide kunstgrasvelden.


De uitzending van het tv-programma Zembla over kunstgrasvelden ingestrooid met rubberkorrels van woensdag 5 oktober jl. heeft veel stof doen opwaaien. Wat betekent dit voor jouw korfbalvereniging?

In deze uitzending zijn de mogelijke gevolgen door het gebruik van rubberkorrels, gemaakt van gemalen autobanden, op de gezondheid van de sporters onderzocht. In het verleden is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van SBR-rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Dit onderzoek gaf aan dat de risico’s zeer gering zouden zijn, maar Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen trekken.

Het Korfbalverbond erkent alleen zandkunstgrasvelden als ondergrond voor het spelen van competitiewedstrijden. Echter zo ‘n 5 tot 10% van de korfbalverenigingen speelt met een dispensatie op met rubber ingestrooide kunstgrasvelden. De uitzending van Zembla is voor het KNKV zeker aanleiding om het RIVM te vragen nader onderzoek te doen naar de bevindingen van Zembla en om zo nodig vervolgonderzoek te doen. Het KNKV vindt het van belang dat iedereen nu en in de toekomst op een gezonde en veilige manier kan korfballen.


Minister Edith Schippers (Sport) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden de gezondheid kunnen schaden. Het onderzoek moet dit kalenderjaar nog worden afgerond.

Scroll naar boven