Aflossing drie certificaten

Afgelopen woensdag vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Komende week zullen we als bestuur nog een verslagje van deze vergadering op de website plaatsen. Naast de terugblik op seizoen 2015/2016 en de vooruitblik op seizoen 2016/2017 heeft ook voor de tweede maal de loting voor de aflossing van drie certificaten plaatsgevonden. Zoals bekend hebben we in 2014 75 certificaten verkocht. Met de opbrengst is een deel van het clubhuis gefinancierd. De certificaten zullen in 25 jaar worden afgelost. Ieder jaar worden er tijdens de jaarlijkse ALV drie nummers getrokken. Afgelopen woensdag zijn de volgende nummers getrokken: 35, 36 en 62. Degenen die in het bezit zijn van deze drie certificaten zullen komende week door het VEO-bestuur worden benaderd, zodat we tot een afspraak kunnen komen over de aflossing door VEO van het bedrag dat met de certificaten beschikbaar is gesteld.

Scroll naar boven