Laatste Avond4daagse voor VEO?

Ook dit jaar organiseert VEO alweer voor de 40e (!) keer de Avond4daagse voor de gemeente Voorburg. Al deze jaren heeft onze vereniging met behulp van veel vrijwilligers dit mooie evenement georganiseerd. Maar of VEO dat vanaf volgend jaar ook doet?

Om een Avond4daagse te organiseren wordt er steeds meer verwacht van vrijwilligers en de organisatie. Er komen meer en meer regels waar je rekening mee moet houden of aan moet voldoen. Vanaf volgend jaar is het zo dat elke vereniging die een avond4daagse wil organiseren, zelf lid moet zijn van de KWBN (Koninklijke Wandelaars Bond Nederland). Om lid te mogen worden van deze Bond moet je als vereniging in je statuten hebben staan dat je wandeltochten organiseert. Niet heel raar dat dit laatste niet voorkomt in de statuten van onze vereniging. Dus als wij de Avond4daagse willen blijven organiseren, dan is er een statutenwijziging noodzakelijk.

De statutenwijziging is onderwerp van gesprek geweest binnen het bestuur. De vraag hierbij was of wij als vereniging wandeltochten willen organiseren. Als bestuur vinden wij dat onze kernactiviteit korfbal is en blijft en dat een Avond4daagse organiseren niet een nevenactiviteit is ter ontspanning van onze leden (zie artikel 4, lid 1a en b van de statuten). En op dat laatste woordje wringt het nog meer: we organiseren de Avond4daagse namelijk niet voor onze leden, maar voor de scholieren van de gemeente Voorburg. Voor het bestuur was het antwoord op de eerdere vraag dus duidelijk: wij willen de statuten niet aanpassen om de Avond4daagse te blijven organiseren.

En dat is best een confronterend antwoord: we hebben tenslotte vele jaren met veel plezier de Avond4daagse georganiseerd, maar worden nu toch min of meer gedwongen om het of te blijven doen, of los te laten. We hebben als bestuur gekozen voor het laatste en organiseren daarmee dit jaar voor de laatste keer de Avond4daagse!

Het bestuur wil namens CKV VEO alle vrijwilligers die in al die jaren betrokken waren bij de organisatie van de Avond4daagse bedanken voor hun inzet en hun inspanningen om de 4daagse tot een succes en een begrip te maken binnen Voorburg.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaande, dan kan men zich wenden tot het bestuur.

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden
voorzitter

 

Scroll naar boven