Opzeggen lidmaatschap VEO

Het einde van het seizoen nadert. De TC’s zijn op dit moment alweer druk bezig met de teamindeling voor volgend jaar. Natuurlijk gaan we ervan uit dat jullie allemaal lid blijven. Maar mocht je onverhoopt je lidmaatschap op willen zeggen, dan willen we jullie vanuit het bestuur via deze weg herinneren aan de procedure die we binnen VEO hanteren om ervoor te zorgen dat dit proces soepel verloopt:

  • Als je wilt opzeggen, dan geef je dat PER E-MAIL door aan het secretariaat (veo.voorburg@knkv.nl). Elke andere manier van opzeggen of wijzigingen doorgeven wordt niet geaccepteerd. Dat betekent dat je NIET kunt opzeggen bij je trainer of bij een lid van de TC.
  • Opzeggen doe je voor 1 juni 2016. Je ontvangt een e-mail waarin je opzegging bevestigd wordt. Hou in de gaten of je een bevestiging ontvangt!
  • Als je niet opzegt voor 1 juni, dan brengen wij de contributie voor het komende seizoen in rekening.
  • Medio juni ontvangen alle leden de factuur van de contributie voor het nieuwe seizoen. De betalingstermijn daarvoor is dertig dagen.
  • Half augustus versturen we eventuele aanmaningen met een betalingstermijn van acht dagen.
  • Het doel is dat we voor 1 september 2016 alle contributies binnen hebben.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, dan kun je contact opnemen met de penningmeester, Rosemarie Wijnands.

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden

voorzitter

Scroll naar boven