Bardiensten voor ouders jeugdleden

Een vereniging kan niet zonder de diensten van haar leden. Momenteel is het aantal jeugdleden een stuk groter dan het aantal seniorenleden. Die laatste groep kunnen we inzetten voor vrijwilligerstaken, maar omdat deze relatief klein is worden veel taken vervuld door hetzelfde selecte groepje mensen. Daarom willen we als bestuur een beroep doen aan de ouders om te assisteren achter de bar. Op deze manier kunnen we de overige leden enerzijds enigszins  ontlasten en biedt het ons anderzijds de mogelijkheid om ze elders inzetten (op meer korfbaltechnische functies).

Los van het spreiden van de taken verwachten we dat we hiermee ook de betrokkenheid bij VEO als vereniging kunnen vergroten.

Hoe zal het in zijn werk gaan? De barcommissie zal behalve de leden die nu al bardiensten draaien ook jeugdteams indelen, staat het team van uw zoon of dochter ingedeeld dan wordt er verwacht dat er 2 à 3 ouders van dat team de bardienst invullen. In het begin zal er altijd iemand zijn om iedereen wegwijs te maken achter de bar.

We verwachten dat iedereen bereid is hieraan mee te werken, vele handen maken immers licht werk.

Het Bestuur

Scroll naar boven