Vanuit Zeist (5)

Ik krijg wel eens de vraag waar wij als bestuur van het KNKV nu precies allemaal over vergaderen. Dat is niet geheim. Sterker nog, de aanhoudende zoeker kan de verslagen van de bestuursvergaderingen gewoon op de KNKV website vinden.

Maar voor wie geen zin heeft in zoeken en lezen van beknopte en wat officiële teksten kan ik hier wel wat zaken noemen:

  • We bespreken zaken die wij als bestuur zelf doen en de taakverdeling daarin. Er zijn, zeker nu aan het einde van de competitie, allerlei wedstrijden en toernooien waar iemand uit het bestuur aanwezig moet zijn om een opening te verrichten of een beker uit te reiken. Zelf was ik bijvoorbeeld afgelopen week bij de finale van de Zuid Holland Cup om een “cheque” van 20 toegangskaarten voor de Zaal finale aan de winnaars uit te reiken. En zo verder.
  • We bespreken zaken die vanuit het KNKV georganiseerd worden. We bemoeien ons niet met de organisatie zelf, maar controleren wel op voortgang en kosten. Op dit moment valt natuurlijk daarbij die zelfde zaalfinale op die dit jaar voor het eerst in de Ziggo Dome gehouden wordt in plaats van in AHOY. Dat brengt dus extra aandacht op allerlei vlakken met zich mee, ook bestuurlijke aandacht. (Ik wil iedereen vooral oproepen om daarheen te gaan; het wordt vast de moeite waard!)
  • Een ander evenement wat door het bestuur nauwkeurig gevolgd wordt is het EK Korfbal dat later dit jaar wordt gehouden. De plannen daarvoor zijn in een gevorderd stadium, maar de precieze invulling hang onder andere af van de beslissing of en hoeveel subsidie we hiervoor krijgen.
  • We bespreken zaken over de organisatie van het bondsbureau, zoals op dit moment de benoemingsprocedure van een nieuwe directeur.
  • We bespreken algemene plannen die vanuit de organisatie worden bedacht en waarvoor wij goedkeuring moeten geven. Denk aan wijzigingen in de leeftijdsgrenzen van de jeugd, het uitrollen van het digitale wedstrijdformulier, plannen voor sponsorwerving en natuurlijk allerlei initiatieven op het gebied van de groei van de korfbalsport.

Om dit te bespreken komen we eens in de 4 weken bij elkaar op het Bondsbureau in Zeist. We beginnen om een uur of 7 met een maaltijd of een broodje en gaan volgens afspraak door tot half tien, maar dat tijdstip wordt eigenlijk nooit gehaald. Meestal is het tegen 11en dat ik weer in mijn auto stap op weg naar huis.

Scroll naar boven