Update vanuit het Bestuur

Allereerst wil ik iedereen namens het bestuur een fantastisch 2016 toewensen. Wij hopen dat eenieder komend jaar in alle voorspoed het jaar zal beleven met hopelijk vele (sportieve) hoogtepunten!
Wij kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die de kaart of een nieuwjaarsreceptie hebben gemist. Hier is binnen het bestuur ook over gesproken, maar is het wat betreft de uitvoering helaas blijven liggen. Dit heeft allerlei oorzaken, maar feit blijft dat het niet geregeld is. Vanuit het bestuur is één van onze voornemens om te zorgen dat we deze acties ook daadwerkelijk blijven uitvoeren.
Op de ledenvergadering in oktober is er al aangegeven dat we de komende jaren moeten werken aan groei en verdere invulling van ons technisch beleid. Wat dit laatste betreft is Olaf Hoogerdijk bereid gevonden om voorlopig de kar te trekken. Zoals u misschien al gelezen heeft wordt iedereen uitgenodigd om met elkaar na te denken over hoe wij als vereniging nu vinden dat dit beleid moet worden ingestoken en uitgevoerd. Langs deze weg wil ik iedereen uitnodigen zich bij Olaf aan te melden om deze avond het startpunt te laten zijn van ons beleid voor de komende jaren!
Wat betreft groei zullen we daar in de komende maanden uitvoering aan gaan geven. Maar het gaat naar onze mening niet alleen over nieuwe leden; we willen ook kijken hoe we deze leden gaan opvangen binnen onze vereniging en wat gaan we doen met onze huidige leden. De KNVB heeft hiervoor een tweetal filmpjes laten maken, die als je voetbal vervangt door korfbal heel goed voor ons van toepassing zijn. Een aantal zaken hebben we al gerealiseerd binnen VEO, zoals onze doelen richting 100 jaar VEO, maar wil iedereen aanmoedigen beide filmpjes te bekijken en zelf een mening te vormen over hoe dit er nu bij VEO aan toe gaat en hoe het zou moeten zijn vanuit je eigen perspectief. Het bestuur zal hier richting de vereniging ook op terugkomen.
De filmpjes kun je hier vinden:

Het bestuur heeft afgelopen maand met de jeugd- en feestcommissie gesproken over hoe we zaken anders zouden kunnen doen en op welke manier we allemaal bezig zijn met het wel en wee van onze vereniging. We hebben al leuke ideeën gehoord van beide commissies! Ook de komende maanden zullen we vanuit het bestuur met de overige commissies van gedachten wisselen over hoe het gaat en ook waar de commissies zelf nog behoefte aan hebben. Genoeg te doen dus de komende maanden.
Hoop u de komende weken allemaal te mogen zien tijdens één van de thuiswedstrijden van VEO 1, zij kunnen uw steun goed gebruiken! En hopelijk is het u ook opgevallen dat Jan Scheffers bereid is gevonden om de stukjes te verzorgen voor ons eerste!

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden
voorzitter

Scroll naar boven