Uitloting Drie Certificaten

Afgelopen vrijdag 9 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Naast de terugblik op seizoen 2014/2015 en de vooruitblik op seizoen 2015/2016 heeft ook de eerste loting voor de aflossing van drie certificaten plaatsgevonden. Zoals bekend zijn er vorig jaar 75 certificaten verkocht. Met de opbrengst is een deel van het clubhuis gefinancierd. De certificaten zullen in 25 jaar worden afgelost. Ieder jaar worden er tijdens de jaarlijkse ALV drie nummers getrokken. Afgelopen vrijdag zijn de volgende nummers getrokken: 10, 17 en 48. Degenen die in het bezit zijn van deze drie certificaten zullen komende week door het VEO-bestuur worden benaderd, zodat we tot een afspraak kunnen komen over de aflossing door VEO van het bedrag dat met de certificaten beschikbaar is gesteld.

Het bestuur

Scroll naar boven