Uit Zeist

Ik merk dat er vaak toch wel een groot gat zit tussen wat het gemiddelde VEO lid weet over het reilen en zeilen van het KNKV, de korfbalbond, en wat er werkelijk gebeurt in Zeist. Daarom wil ik proberen om daar in een serie stukjes wat meer helderheid over te geven. Want uiteindelijk is het KNKV er alleen maar om de belangen van de verenigingen zo goed mogelijk te dienen.

Dit eerste stukje speelt trouwens niet in Zeist, maar op het sportcentrum Papendal, waar afgelopen zaterdag 10 oktober het Korfbalcongres 2015 plaats vond. Een congres dat bedoeld was om verenigingen de kans te geven om hun visie te geven op hoe het beleid van het KNKV er in de toekomst uit moet zien. Als ik dat zo opschrijf ziet dat er misschien niet inspirerend uit en haken de eerste lezers al af. Vooral niet doen, want waar het eigenlijk om ging en gaat is wat de toekomst is van korfbal. En dat is iets wat VEO-leden ook raakt en gaat raken.

De dag zelf verliep prima. Er waren een kleine 200 aanwezigen. Dagvoorzitter was oud-voetballer Hans van Breukelen die op interactieve manier de dag opende. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van Buzzmaster waardoor deelnemers snel hun mening konden geven via hun smartphone en bijvoorbeeld konden stemmen over bepaalde stellingen.

Daarna waren er parallelsessies over met onderwerpen over het besturen van korfbalverenigingen, korfbalvormen in de toekomst en de financiële gevolgen voor clubs vanwege alle maatschappelijke veranderingen.

Het geheel werd weer plenair afgesloten, waarbij ik onder andere nog een paar beeldjes mocht uitreiken aan Focus verenigingen. En tenslotte, zoals het hoort, nog even napraten op een afsluitende borrel.

Geslaagd? Wat mij betreft zeker en uit de reacties die ik hoorde werd dat ook breed gedeeld. Zowel de inhoud als de vorm werden gewaardeerd. In elk geval denk ik dat wij als KNKV bestuur voldoende input hebben gekregen te komen tot een goed onderbouwd meerjarenplan. En dat was de bedoeling.

Maar er waren natuurlijk ook minpunten. 200 deelnemers lijkt leuk, maar in de wetenschap dat er ruim 500 clubs in Nederland zijn en in die 200 ook allerlei andere vertegenwoordigers zoals ikzelf rondliepen, kan dat aantal hoger. De gekozen datum was ook niet ideaal, maar gelet op zaken zoals herfstvakantie en naderend WK Korfbal was dit nog het minst slechte alternatief. Verder viel het mij op dat ik wel heel veel bekende gezichten tegen kwam. En dat zijn dan vooral mensen van wie de mening over de toekomst van korfbal toch al vaak gehoord wordt op andere plaatsen. En met een gemiddelde leeftijd van 46 (Buzzmaster!) missen we de inbreng van de jeugd ook zeker.

Maar dat zijn kanttekeningen bij iets wat voor het eerst in deze vorm werd gehouden. Wat mij betreft (en gelukkig heb ik daar iets over te zeggen), niet voor de laatste keer!

Scroll naar boven