Stand van zaken contributies

De afgelopen weken zijn we vanuit het bestuur bezig geweest om de openstaande contributies en boetes te innen. Het goede nieuws is dat dit gelukt is! De mindere kant van dit verhaal is dat het nodig is om met een dergelijke actie de openstaande contributies binnen te halen. En er vielen ons een aantal zaken op.

Wat opviel is dat de adressen in ons bestand niet klopten. Nu kan dat liggen aan het niet verwerken van wijzigingen, maar de wijzigingen waar wij tegen aan liepen tijdens onze actie waren bij het secretariaat niet bekend. Ook bleken leden niet te betalen omdat zij vonden dat er zaken niet goed geregeld waren. Dat kan natuurlijk, maar dan horen we dat graag eerder en niet pas als wij contact opnemen over achterstallige contributies of boetes! Ook viel op dat het voor sommige gevallen lastig is om de contributies te betalen. Mocht dat bij iemand het geval zijn, dan is het verzoek om na de eerste factuur gelijk contact op te nemen met de penningmeester om te kijken hoe we het dan samen kunnen regelen. Ook hier geldt dat als we na de aanmaning bellen en je dan om een regeling vraagt dit eigenlijk niet meer kan.

Zoals eerder aangegeven willen wij als bestuur niet bezig zijn om achterstallige contributies te innen. We hebben daarom binnen het bestuur het volgende proces afgesproken om te zorgen dat alles in het vervolg soepeler verloopt. Het proces bestaat uit de volgende stappen:

  • Opzeggingen en adreswijzigingen gaan PER MAIL via het secretariaat. Elke andere manier van opzeggen of wijzigingen doorgeven worden niet geaccepteerd
  • Als bestuur zullen wij de leden die opzeggen per 1 juni communiceren via de website. Op deze wijze kan iedereen zien wie er opgezegd heeft en of eventueel jou naam er bij staat. Mocht je opgezegd hebben en je naam staat er niet bij dan dien je direct contact op te nemen met het secretariaat, anders brengen wij de contributie voor het komende seizoen in rekening.
  • In de 2e week van juni zullen wij de contributies voor het nieuwe seizoen factureren met een betalingstermijn van 30 dagen
  • Er komt berichtgeving op de site dat de facturen voor de contributie verstuurd zijn. Mocht je niets ontvangen hebben, dan dien je contact op te nemen met het secretariaat
  • Half augustus zullen we eventuele aanmaningen versturen met een betalingstermijn van 8 dagen
  • Het doel is dat we voor 1 september van ieder jaar alle contributies binnen hebben.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, dan kun je contact opnemen met de penningmeester.

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden
voorzitter

Scroll naar boven