Contributies en openstaande boetes

Dit is een stukje wat ik eigenlijk helemaal niet wil schrijven, maar toch moet doen. Onze penningmeester heeft geconstateerd dat er nog een hoop leden zijn die, ondanks de verstuurde aanmaning, nog steeds hun contributie voor dit lopende jaar niet hebben betaald. Ook staan er bij een aantal leden nog boetes open voor ontvangen gele en/of rode kaarten.

De afgelopen jaren hebben we als bestuur niet via een oproep op de website gecommuniceerd over openstaande contributies. Dit jaar zijn we echter geschrokken van het openstaande bedrag en zien ons genoodzaakt om nu via de website aandacht te vragen voor de ontstane situatie. Er staat op dit moment ruim € 10.000 open aan achterstallige contributies en boetes. We zullen de komende week alle betrokkenen aanspreken en manen om te betalen voor de start van de competitie. Gebeurt dit niet, dan kan er door het betreffende lid niet begonnen worden aan de zaalcompetitie totdat het bedrag voldaan is. Dit geldt ook voor leden die alleen boetes hebben openstaan! Alles dient voor 8 november betaald te zijn.

Verder willen wij een ieder oproepen om nog eens na te denken over wanneer je de contributie betaald. Door het niet betalen moeten wij als bestuur extra tijd stoppen in het binnen krijgen van dit geld. Er moeten aanmaningen worden verstuurd, als bestuur moeten we het hebben over de leden die ook na de aanmaning niet betalen, moeten een stukje schrijven voor op de website, moeten leden aanspreken over het openstaande bedrag, enzovoort. Al deze acties kosten extra tijd van ons, tijd die we beter kunnen stoppen in andere zaken zoals een grootse opening van ons nieuwe clubgebouw. Kortom, we verspillen tijd en dat is zonde. Ik wil dan ook aan een ieder vragen om nog eens na te denken of je de contributie niet eerder kan betalen. En mocht je het vergeten hebben, betaal dan gelijk na de aanmaning. Mocht het niet lukken om de contributie te betalen, neem dan contact op met de penningmeester om te kijken hoe we kunnen zorgen dat de contributie wel betaald kan worden.

Als bestuur hopen we dat dit de eerste en ook gelijk de laatste keer is dat we een dergelijk bericht op de website moeten plaatsen. Tevens hopen wij dat de betreffende leden ons volgende week kunnen aangeven dat het geld al is overgemaakt en dat ze volgend jaar gelijk zullen betalen.

Jan Jaap van Leusden
Voorzitter

Scroll naar boven