We zijn begonnen! En nog meer nieuws vanuit het bestuur

We zijn begonnen! Afgelopen maandag is de aannemer gestart met de eerste werkzaamheden voor de realisatie van ons nieuwe clubgebouw! De komende weken zullen we meer en meer kunnen zien hoe het clubgebouw gestalte gaat krijgen. Als alles goed verloopt, dan kunnen we in maart ons clubgebouw groots en feestelijk openen! De komende tijd zal er meer berichtgeving volgen over de voortgang.

Als bestuur hebben wij afgelopen maand tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) onze plannen voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Hier heeft u in de rondgestuurde notulen ook al over kunnen lezen. Wat ik graag nog kwijt wil over de ALV is dat iedereen van harte welkom. Ook ouders van jeugdleden hebben namens hun zoon of dochter een stem in wat wij doen als vereniging en ook junioren zijn meer dan welkom op de ALV. In november zullen wij een bijzondere ledenvergadering organiseren rondom de nieuwe kledinglijn en hopelijk kunnen wij dan veel leden en/of ouders verwelkomen.

Op de laatste ALV was er voor het huidige bestuur een unicum: er werden door een tweetal leden agendapunten ingebracht. We zijn daar deze leden zeer dankbaar voor. Hierdoor komt er ook meer interactie over zaken die spelen binnen de vereniging en als bestuur juichen we dit ten zeerste toe. VEO is een club van ons allemaal en een ALV moet het moment zijn waar we met elkaar praten over de toekomst van onze prachtige vereniging! Wij hopen dat meer leden dit voorbeeld zullen volgen en op een volgende ALV hun agendapunt in zullen brengen.

En, heeft u de Respect en gedragsregels al gelezen? En wat vindt u van de regels? U kunt de regels vinden op de website onder Over VEO/regels & beleid en dan onderaan de pagina. Vanuit het bestuur willen wij graag een discussie hebben over deze regels binnen de vereniging en nodigen u uit om met ons en andere leden hier over te praten en te kijken of wij ons als vereniging in deze regels kunnen vinden. Wat voor het bestuur wel vast staat is wie er tijdens de wedstrijden zich op de kunstgrasvelden of in de dug-outs mogen bevinden. Het kunstgras (en dus de dug-outs) zijn alleen toegankelijk voor spelers, coaches, verzorgers en scheidsrechters. Alle overige personen, en ook ouders, worden verzocht om achter de hekken te blijven. En hoe vervelend ook: ook als het regent. Wij willen daarmee onnodige schade voorkomen aan de velden en hopen daarmee ook duidelijkheid te verschaffen aan alle personen die direct met een wedstrijd bezig zijn en wie wel direct betrokken zijn en wie als toeschouwer aanwezig is. Wij rekenen vanuit het bestuur op uw medewerking.

Volgende week is er een bestuursvergadering en zullen drie onderwerpen centraal staan:

  1. De kledinglijn
  2. Ledenwerving
  3. Structuur van VEO

Na deze vergadering zullen wij naar de verenging aangeven hoe wij hier verder mee gaan. Voor de kledinglijn staat dit al vast middels een Bijzondere Leden Vergadering, voor de overige punten zullen aparte acties worden vastgesteld en gedeeld met de vereniging.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of over andere zaken, dan kunt u zich wenden tot ondergetekende.

Namens het Bestuur,

Jan Jaap van Leusden
Voorzitter

Scroll naar boven