Nieuwe Ereleden bij CKV VEO

unnamedOp de afgelopen Algemene Leden Vergadering hebben wij twee leden die veel voor VEO hebben betekent in de jaren dat zij lid zijn, voorgedragen als Erelid. De ledenvergadering heeft met een groot applaus toegestemd in de benoeming van beide leden.

De leden waar het hier om gaat zijn Gerard van der Schoor en Chris Verschoor. Chris was op de avond van de ALV aan het genieten van een zonnige vakantie, maar Gerard was wel aanwezig om de bloemen, de speciale VEO-speld en bijbehorende eer in ontvangst te nemen.

Beide heren hebben zetten zich al jaren in voor de verenging. De ene meer zichtbaar dan de ander, maar beiden hebben belangrijke bijdrages geleverd voor onze vereniging en hopelijk blijven zij dit ook nog jaren doen. Hieronder volgt een korte opsomming van wat de heren de afgelopen jaren hebben gedaan voor VEO.

Gerard van der Schoor – lid sept. ‘70

78 – barcie + materiaalcie. 79 – jeugdcie  –  vanaf 1987 als voorzitter – 79 – redaktiecie  (bezorger) 80 t/m 85 – automatisering  zo ook van  94 t/m 2000 80 t/m 84 – toto – lotto 82 t/m 83 –  Cie. Korfballeiders 88 – bestuur – TC-jeugd (voorz)  waarbij in 89 –  wedstr.secr. jeugd  t/m 1994 89 – bijhouden standenbord 94 – teambegeleider VEO-1  +  trainer Veo-5  en  6 t/m 1995 94 – bestuur – voorzitter met o.a.  clubhuis, redactie, automatisering, jubileum en lid Sportraad Voorburg, St. Sporthal Essesteyn 95 – lustrum stuurgroep 98 – 20 jaar zich verdienstelijk gemaakt voor VEO ( zie boven) waarvan de laatste jaren voorzitter van het bestuur. 2000 – laatste jaar Sportraad Gem. Voorburg 2003 bestuur:  algemene zaken t/m  2009 2004 bestuur; externe contacten 2007 toernooicommissie t/m heden. Verder is Gerard de laatste jaren voorzitter van de TC-jeugd en sinds dit jaar voorzitter van de Stichting Over de Vliet, de beheerstichting voor de sportvelden van EHC, Catch en VEO, de kleedaccommodaties en het clubgebouw.

Chris Verschoor – lid sinds sept. ‘67

75 – barcie  t/m  1980 78 – feestcie  t/m 1982 78 – toernooicie (techniek) t/m heden! 80 – redactie (vormgeving en productie) 85 – toto-lotto t/m 1990 88 – clubhuis (techniek en onderhoud. elektra face-lift, vaste hulp van zijn Dirk-Jan Verschoor bij de bouw- en verbouw clubhuis 89 – video werkgroep t/m 1991 90 – discobar gebouwd Vanaf 1988 t/m heden techniek in- en rond clubhuis en niet te vergeten het VEO-TOERNOOI!!!!! De afgelopen jaren heeft Chris de ledenadministratie bijgehouden in Sportlink, heeft hij het elektraplan gemaakt voor het nieuwe clubgebouw en is hij lid bouw/inrichtingscommissie nieuwe clubgebouw.

Scroll naar boven