Theo Rouffaer nog een jaar verbonden aan ckv VEO

Het bestuur van ckv VEO is verheugd bekend te kunnen maken dat we met Theo Rouffaer overeenstemming hebben bereikt om volgend seizoen opnieuw de verzorging van de seniorenselectie op zich te nemen.
Zowel vanuit Theo als vanuit VEO is er uitgesproken dat we graag nog een jaar met elkaar door willen gaan op deze manier. Zo kunnen we een goede invulling geven aan de continuiteit op het gebied van medische begeleiding tijdens wedstrijden en trainingen.
Theo zal voor het 5e jaar verbonden zijn aan VEO en geeft aan dat hij het naar zijn zin heeft, zowel binnen de club als met de spelersgroep en technische staf.

Naast de voortzetting van de huidge activiteiten binnen de vereniging wordt er samen met Theo gekeken naar de mogelijkheden om de verzorging binnen VEO te professionaliseren. Theo geeft aan dat hij ideeen heeft om de verzorging binnen VEO uit te breiden, en zo te zorgen dat er ook voor de (hogere) jeugdteams een invulling gegeven kan worden aan de verzorging tijdens wedstrijden. Het bestuur is blij met dit initiatief en zal samen met Theo de mogelijkheden hiervoor onderzoeken.

Vanuit het bestuur wensen we Theo Rouffaer veel succes!

Namens het bestuur,

Damien Folkerts
bestuurslid technische zaken

Scroll naar boven