Nieuwe VEO Kledinglijn – Hulp gevraagd

Op de ledenvergadering in 2012 is er door de vereniging voorgesteld om onderzoek te doen naar een nieuw tenue voor onze vereniging. Door de ontwikkelingen rondom het sportpark is hier tot op heden (nog) geen uitvoering aan gegeven. Tot nu dan.

Op onze laatste vergadering hebben wij als bestuur de uitgangspunten besproken om het onderzoek naar een nieuw tenue te starten. Wij willen een werkgroep formeren die de verschillende alternatieven voor de vereniging gaat onderzoeken en een advies voorbereid voor de komende ledenvergadering. De werkgroep bestaat uit 4 personen. Eén persoon heeft zich reeds aangemeld, namelijk Wouter Sies, en één persoon wordt door het bestuur gevraagd om mee te doen. Dan blijven er twee plekken over en daarvoor is deze oproep:
Leden, ouders en andere betrokkenen, denk jij een goede bijdrage en/of invulling te kunnen geven aan de nieuwe outfit van de vereniging, geef je dan op!
Personen die geïnteresseerd zijn kunnen zich opgeven bij Krista Roon.

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden
Voorzitter

Scroll naar boven