Update voortgang realisatie clubgebouw

Vorige week heb ik al aangegeven hoe we de werkzaamheden hebben verdeeld met betrekking tot de realisatie van het clubgebouw. Deze keer een update over de resultaten/activiteiten van afgelopen week.

Allereerst hebben we een trekker gevonden voor de financiering van het clubgebouw. Het is er echter niet één, maar meteen drie. Peter Jongenburger, Gerard van der Schoor en Fred Breedveld hebben na overleg met elkaar besloten deze belangrijke kar de komende maanden te gaan trekken en krijgen hiervoor vanuit het bestuur alle support. Zij zullen vooral gaan kijken naar de grote acties als een loterij, uitgifte van certificaten en een actie met de jeugd. Hiervoor zijn op de achtergrond al een aantal zaken opgestart. Maar ook de andere acties die al lopen zullen zij bekijken. Het verzoek is aan een ieder die ideeën heeft omtrent acties dit met deze heren kort te sluiten. Jeroen Breeschoten zal de communicatie op zich nemen rondom deze activiteiten.

En als we het dan toch over communicatie hebben: op de VEO-website wordt op dit moment een site opgezet waar we al het nieuws omtrent de nieuwbouw zullen plaatsen. Hier kun je terecht om een beeld te krijgen hoever we zijn met de financiering, hoe het ontwerp van het clubgebouw er uit ziet en updates over de financiering, de bouw en de stichtingen.

Deze week zitten we met Catch om de overname van ons huidige clubgebouw op papier vast te leggen in een voorlopige koopovereenkomst. Daarmee is een tweede belangrijke stap gezet in de financiering van ons nieuwe onderkomen.

Vorige week hebben we met de wethouder en CATCH en EHC om tafel gezeten over de te vormen beheerstichting. Afgesproken is dat we streven om per 1 april de stichting opgericht te hebben. Half februari komen we weer bij elkaar om de concept statuten te bespreken en hoe we met elkaar gaan samenwerken.

Namens het bestuur,

Jan Jaap van Leusden voorzitter

Scroll naar boven