Kandidaat-scheidsrechterbeoordelaars / -waarnemers gezocht. Opleiding start binnenkort in Den Haag.

Onderstaand bericht werd 23 oktober 2013 door het KNKV verspreid:

Nieuwe opleiding tot scheidsrechtersbeoordelaar, waarnemer in NW
District Noord West wil binnenkort met de nieuwe cursus, de opleiding tot waarnemer, starten op twee locaties, regio Den Haag en regio Amsterdam.
Het KNKV wil de Bondscheidsrechters regelmatig laten beoordelen om de kwaliteit van de arbitrage te verhogen en om inzicht te krijgen in de kwalificatie van de scheidsrechters.
Daarvoor is een beoordelaarscursus die in twee fasen uiteen valt: eerst een opleiding tot waarnemer, daarna de opleiding tot scheidsrechtersbeoordelaar.
De Basisopleiding B en ervaring als Bondsscheidsrechter is verplicht. De belangrijkste onderwerpen op de cursus zijn: waarnemen van de gebeurtenissen op het veld, de houding en het optreden van de scheidsrechter enerzijds, en het overbrengen van de sterke en zwakke punten in het optreden van de scheidsrechter anderzijds.
District Noord West van het KNKV wil binnenkort met het eerste deel van de nieuwe cursus, de opleiding tot waarnemer, starten op twee locaties: een cursus in de regio Den Haag en een tweede in regio Amsterdam.
Daarna kunnen de liefhebbers op een nader te bepalen locatie het tweede deel van de cursus doen.
De cursus start: eind november, begin december.”

Volg de onderstaande link als je meer wilt weten over wat een waarnemer / beoordelaar geacht wordt te doen of als je meer over de opzet van de opleiding wilt weten: http://www.knkv.nl/knkv-corporate/opleidingen/arbitrale-opleidingen/knkv-waarnemer-beoordelaar/

Ook VEO moet waarnemers / beoordelaars leveren. Nieuwe kandidaten zijn van harte welkom.
Wanneer je hierin geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met een lid van de BOF.com.
(Annemarie Gevers, Maarten Hoek, Olaf Hoogerdijk of Jan Scheffers).

Op zich is het een buitenkansje: De cursus gaat in Den Haag gegeven worden!!…

Scroll naar boven