Werkzaamheden op sportpark westvliet

Medio juli start de gemeente Leidschendam-Voorburg met bodemonderzoek op het stuk grond waar vroeger een natuurijsbaan lag, op Sportpark Westvliet, direct naast
Westvliet Fitness & Racketclub. Dit duurt twee à drie weken.

Voorburgse Rugby Club
De plek waar vroeger een natuurijsbaan lag is een mogelijke nieuwe locatie voor de Voorburgse Rugby Club (VRC), die tijdelijk is gehuisvest aan De Star in Leidschendam. Hier wordt in september 2022 gestart wordt met woningbouw. Dit heeft de gemeenteraad in 2017 met een motie aangenomen. Er zijn verschillende locaties onderzocht en de enige mogelijke oplossing is gevonden op ‘de oude ijsbaan’ op Sportpark Westvliet. Op deze locatie is plek voor één rugbyveld, club- en kleedaccommodatie en enkele parkeerplekken. Samen met een
verkeerskundige wordt bekeken wat dit betekent voor de verkeersdrukte op enkele spitsmomenten op Sportpark Westvliet, zoals zaterdagochtend, en wat hieraan gedaan kan worden.

Bodemonderzoek
Voordat besloten kan worden of de locatie geschikt te maken is voor VRC, is het noodzakelijk een bodemonderzoek te doen. Aan de hand daarvan kan bepaald worden hoe de bodem behandeld moet worden en of deze geschikt te maken is voor de aanleg van een sportveld. Nadat de natuurijsbaan buiten gebruik is gesteld, is het terrein gebruikt als gronddepot, zoals tijdens de bouw van het ADO-stadion. Inmiddels wordt dit stuk grond al jaren niet meer gebruikt en is er een overmatige groei van onkruid ontstaan.
Om de bodem goed te kunnen onderzoeken, wordt de wilde natuur, die op dit terrein in de loop der jaren is ontstaan, weggehaald. De bomenrij aan de weg blijft staan. Tijdens het onderzoek wordt rekening gehouden met dieren, die in het gebied kunnen leven. Tot slot Tijdens het onderzoek is sprake van werkverkeer. Dit duurt maximaal twee weken.
We doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken. Heeft u vragen? Stel ze
gerust, ik ben bereikbaar op 070 800 8031 of dvddussen@leidschendam-voorburg.nl.

Scroll naar boven