Een gelukkig nieuwjaar gewenst!

Beste leden, ouders en liefhebbers van VEO,

En zo komt er een einde aan het oorverdovend stille feestjaar dat 2020 voor VEO had moeten worden. Een hoop geplande festiviteiten konden geen doorgang vinden en het 100-jarig jubileum is in stilte gevierd. Het jaar bracht een hoop verdriet en onzekerheid met zich mee, veel mensen zijn ziek geworden. En waar het voor de een klein griepje betekende, heeft het voor andere mensen een blijvende indruk op hun leven of het leven van hun naasten achter gelaten. En waar een vereniging normaal gesproken mensen bij elkaar brengt, ook wanneer de tijden minder zijn, mochten we elkaar daar juist niet ontmoeten.

Toch denk ik dat we, ondanks alle tegenslagen die het coronavirus met zich meebracht, terug kunnen kijken op een jaar met een paar hoogtepunten voor VEO.

Zo is na de eerste lockdown, gedurende de zomervakantie, het hele veldcomplex vernieuwd en hebben we nu in mijn beleving een van de mooiste korfbalcomplexen van het land. De officiële opening van de velden in september was een van de weinige feestelijke gebeurtenissen die dit jaar wel doorgang konden vinden en ondanks dat het clubhuis gesloten moest blijven, zorgde de zon en de aanwezigheid van een groot aantal VEO’ers ervoor dat het er weer even op leek dat alle beperkingen waren opgeheven.

Maar ook in de periodes dat de competitie was stilgelegd hebben een heleboel mensen er samen voor gezorgd dat de vereniging door kon gaan. De trainers die zorgden voor een alternatief programma en speciale corona-trainingen, ouders die als corona-ouder toezicht wilden houden langs de velden, de TC’s die steeds weer nieuwe planningen moesten maken en teams moesten indelen op afstand. Maar ook de clubhuiscommissie die wel 5 keer het hele complex opnieuw in hebben gericht toen er weer nieuwe regels kwamen, de materiaalcommissie die een groot deel van het materiaal heeft vernieuwd, de vrijwilligers die er voor zorgen dat de wedstrijden worden gestreamd nu er geen publiek toegestaan is, alle vrijwilligers die hebben geholpen rond de nieuwe velden en de VEO 100 jaar commissie en werkgroepen die voorbereidingen hebben getroffen voor activiteiten die naar de toekomst zijn doorgeschoven. Al deze mensen en alle andere mensen die zich hebben ingezet voor VEO, op welke manier dan ook, wil ik namens het bestuur gigantisch bedanken voor hun inzet!

Waar gaan we het komende jaar dan naartoe en hoe staan we er met VEO voor? Het corona jaar heeft een gigantische impact op de inkomsten die we als vereniging hebben, maar door daar rekening mee te houden in de begroting, een positieve liquiditeitspositie en door gebruik te maken van de lokale en landelijke steunmaatregelen, verwachten we als vereniging financieel niet in de problemen te komen.

De competitie ligt voorlopig echter nog stil en het lijkt er steeds meer op dat de zaalcompetitie niet gespeeld zal gaan worden. Natuurlijk blijven er waar mogelijk activiteiten georganiseerd worden, zoals de komende weken de wedstrijdjes op het veld voor de jeugd. Maar ook activiteiten als de avondvierdaagse en het Hemelvaarttoernooi zijn nog onzeker. We houden natuurlijk wel goede hoop dat we de veldcompetitie gewoon af kunnen maken en dat seizoen 2021-2022 weer een volledig seizoen zal zijn, waar ook ouders en fans langs de lijnen mogen staan en het clubhuis weer gewoon open is.

Als bestuur gaan we in ieder geval met goede hoop het nieuwe jaar in en timmeren hard aan de weg met onze speerpunten voor dit jaar; ledenwerving en vrijwilligersbeleid. Zo is VEO aanwezig tijdens naschoolse gymlessen op scholen in Voorburg en werken we hard aan meer zichtbaarheid als vereniging. Daarnaast proberen we ouders steeds meer bekend te maken met VEO en zijn we blij om te zien dat zo veel verschillende ouders zich gedurende deze periode beschikbaar stellen voor kleine vrijwilligerstaken.

Dan rest ons nog om iedereen een gelukkig en gezond 2021 te wensen en hoop ik iedereen snel weer rond de velden bij VEO te kunnen ontmoeten.

Namens het bestuur,

Aart Berkhout

Voorzitter


Geplaatst

in

door

Tags: