Reminder ALV en voltallig nieuw bestuur straks!

Beste VEO’ers,

Hedenochtend zijn de stukken t.b.v. Algemene Ledenvergadering per mail verstuurd. U bent uitgenodigd om donderdag 24-9-2020 op deze ALV aanwezig te zijn. Aanvang 19.30 u, locatie: kantine. Corona-regels zijn uiteraard van kracht.

Wilt u uw mail goed checken en nagaan of e.e.a. bij u is aangekomen?

Mocht er iets misgegaan zijn in de verzending of u anderszins vragen hebben kunt u deze via secretariaat@veokorfbal.nl kwijt.

Tot slot: Het doet uw scheidend voorzitter en secretaris een groot genoegen te kunnen melden, dat op de ALV een compleet bestuur voor u klaar staat:

Aart Berkhout wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter, de termijn van Oscar Mechielsen als penningmeester loopt nog door, Chris Verschoor heeft zich beschikbaar gesteld voor de post van secretaris, Elize Rot is zich reeds aan het warmlopen op Technische Zaken en Janneke Zoutenbier staat klaar voor Algemene Zaken.

Wat een team! Een prachtige smeltkroes van vrouwen, mannen, jong, “oud” 😉, VEO’ers “pur sang”, fris bloed “van buiten”, ouders, actieve korfballers, “Dames en Heeren van Den Donderdagh” en scheidsrechters!… Welke vereniging kan ons dit navertellen? Wij gaan ervan uit, dat u hen maximaal zal steunen en zien voor VEO op ons prachtige complex een zonnige toekomst tegemoet met dit inspirerende vijftal aan het roer met als eerste horizon de herkansing voor het eeuwfeest straks…

Maar zie ook hun beleidsstuk… Gloort daar in de verte een sporthal op Westvliet??….

Help hen VEO vooruit te helpen!

 

👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻

Mede namens Cock Fuchs, voorzitter C.k.v. VEO

Jan Scheffers, secretaris C.k.v. VEO

Scroll naar boven