Oproep geïnteresseerden bestuursfunctie

Op de ledenvergadering van 2020 (najaar) zullen drie leden van het bestuur hun taken neerleggen, t.w.: de voorzitter (Cock Fuchs), bestuurslid algemene zaken (Chris Boogert) en secretaris (Jan Scheffers). Daarnaast bestaan reeds langer vacatures binnen het bestuur betreffende de posten Communicatie & PR alsmede Vrijwilligerszaken. Penningmeester (Oscar Mechielsen) en bestuurslid Technische Zaken (Aart Berkhout) blijven aan.

Wij zouden graag geïnteresseerde kandidaten voor bovengenoemde posten de kans geven zich enkele maanden “warm te draaien” door mee te lopen met het huidige bestuur alvorens de formele kandidatuur op de ALV te stellen. Doel daarvan is: borging van goede overdracht en realisatie van een “vliegende” start.

Het profiel van de kandidaten is wat ons betreft niet per se aan bepaalde grenzen gebonden, behalve uiteraard, dat je VEO een warm hart toedraagt en minimaal het kaderlidmaatschap hebt of je daarvoor aanmeld. Het lijkt ons prachtig, wanneer vele geledingen van de vereniging binnen het bestuur een vertegenwoordiger hebben, dus bijvoorbeeld ouders van jeugdleden, een “oudgediende”, een lid uit de selectie -maar zeker ook uit andere lagen van de senioren!..- is welkom en … niet te vergeten… roepen wij vooral de vrouwen op zich beschikbaar te stellen, zij ontbreken momenteel in het bestuur…

Bij deze roepen wij geïnteresseerden op zich voor 31/1/2020 bij het bestuur te melden. Dat kan per mail (voorzien van een korte motivatie) bij het secretariaat (secretariaat@veokorfbal.nl).

Begin februari hopen wij vervolgens gesprekken te kunnen voeren met de kandidaten.

En uw interesse zal uiteraard vertrouwelijk behandeld worden

Voor vragen kunt u zich uiteraard wenden tot één van de huidige bestuursleden.

 

Namens het bestuur van C.k.v. VEO,

Jan Scheffers, secretaris

Scroll naar boven