Uitnodiging ALV 15-10-2019

Beste VEO-leden,

Zoals eerder aangekondigd nodigt het bestuur van C.K.V. VEO u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdagavond 15 oktober 2019. U wordt om 19.30 uur verwacht in het clubhuis.

Ieder lid is van harte welkom op deze vergadering.

Omdat dit keer een statutenwijziging op de agenda staat hopen wij op een opkomst van minstens 2/3 van onze leden, alleen dan kan er op dit punt die vergadering besluitvorming plaats vinden. Mocht dit quorum bij aanvang van de vergadering niet gehaald worden, zal er op 15 oktober 21.00 u een EXTRA Algemene Ledenvergadering belegd worden, waar vervolgens een meerderheid (tenminste twee derde -2/3- van de aanwezige stemgerechtigde leden een beslissing inzake wijziging van de statuten kan nemen. Graag wijs ik u er in dit verband op dat u een ander lid schriftelijk kunt machtigen om namens u te stemmen, met dien verstande dat een op de vergadering aanwezig lid slechts één ander lid kan vertegenwoordigen

Als u een voorstel wilt indienen voor een onderwerp dat tijdens deze vergadering volgens u aan de orde moet komen, kunt u dit uiterlijk 3 x 24 uur voor aanvang van de ALV (dat is zaterdag 12 oktober voor 19.30 uur) kenbaar maken bij ondergetekende.

Kort voor plaatsing van dit bericht op de site zijn alle stukken u per mail toegezonden, mocht er iets misgegaan zijn en u de stukken niet ontvangen hebben, kunt u bij ondergetekende de stukken alsnog opvragen.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u zich dan (graag per mail) afmelden?

Namens het bestuur,

Jan Scheffers, Secretaris CKV VEO, secretariaat@veokorfbal.nl

Scroll naar boven