Aart Berkhout waarnemend bestuurslid Technische Zaken

Zoals bekend kwam onlangs de post Technische Zaken (TZ) binnen het bestuur vacant, een centrale plek binnen onze vereniging. De afgelopen periode is nagedacht en hard gezocht naar een nieuw bestuurslid TZ.

We zijn blij te kunnen melden, dat een zeer enthousiast persoon bereid is gevonden deze vacature op te vullen, namelijk Aart Berkhout.

Aart is oud-voorzitter van Paal Centraal, maakte onlangs indruk op de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) met zijn activiteiten als trekker van de werkgroep herziening statuten, is referee in opkomst, sociaal mens en wat ons betreft een boegbeeld van de jongere garde aan wie wij in de toekomst graag het stokje zouden willen overdragen.

Voorlopig is Aart als bestuurslid formeel niet in functie, want dat kan uitsluitend, wanneer hij gekozen is op een ALV. Het bestuur zal hem daarom op de ALV in het najaar formeel voordragen als nieuw bestuurslid TZ, we hebben echter op voorhand alle vertrouwen, dat ook de ALV blij zal zijn met deze kandidaat.

Zoals gezegd: de positie van bestuurslid TZ is een bijzonder centrale binnen onze vereniging. Dat is de reden, dat wij VEO niet zo lang stuurloos willen laten op dat vlak. We hebben daarom besloten Aart te voorlopig te machtigen (tot de verkiezing op de ALV straks) om de rol van waarnemend bestuurslid TZ te vervullen, zodat hij zijn taak met onmiddellijke ingang kan oppakken richting TC’s, Scheidsrechterscommissie en TO, terwijl continuïteit na de ALV een vanzelfsprekendheid is. Dit betekent, dat Aart met ingang van heden ook de bestuursvergaderingen gaat bijwonen.

Wij zijn blij met Aart en wensen hem veel succes in deze taak!

Namens het Bestuur c.k.v. VEO,

Jan Scheffers, Secretaris.

Scroll naar boven