Bestuur zoekt opvolgers en aanvulling!…

Zoals jullie op de bijzondere ALV in juni hebben vernomen, zullen in het najaar van 2020 Cock Fuchs (voorzitter), Chris Boogert (algemene zaken) en Jan Scheffers (secretaris) in elk geval terugtreden.

Daarnaast zouden we graag het bestuur met nog een lid algemene zaken uitbreiden.

Penningmeester Luc Terra zal dit najaar aftreden, voor hem is zoals bekend Oscar Mechielsen bereid gevonden deze functie in het bestuur over te nemen. Oscar draait momenteel al mee bij de bestuursvergaderingen om alvast kennis van lopende zaken op te doen.

We hopen door een vroegtijdige melding eventuele kandidaten ruim de kans te kunnen bieden zich te beraden, mee te lopen met bestuursleden om zo vóór het najaar van 2020 reeds ervaring op te doen….

Ben je zelf geïnteresseerd? Weet je iemand, die wel interesse en kwaliteiten zou hebben om in het bestuur te stappen??? Meldt het ons: secretariaat@veokorfbal.nl

Tot slot nog dit: Is het niet logisch, dat het bestuur van een korfbalvereniging voor de helft uit vrouwen bestaat?!?!… Maar waar en wie zijn die vrouwen, die het bestuur willen versterken?? Kom op VEO-vrouwen!… 💪🏻

Is er eigenlijk al eens een vrouwelijke voorzitter geweest???…🤔

Namens het bestuur c.k.v. VEO,

Jan Scheffers,

Secretaris.


Geplaatst

in

door

Tags: