VEO en AVG…

Beste mensen,

Ook VEO heeft te maken met het de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die binnenkort van kracht is.

Hiertoe is -aan de hand van via een de bond verkregen model- een VEO Privacy Beleid opgesteld, dat u onder Regels & Beleid kunt vinden. Wij verzoeken u vriendelijk hiervan kennis te nemen.

Het aanmeldingsformulier is op de AVG aangepast en de komende weken zullen wij iedereen die zich bezighoudt met het verwerken van gegevens van VEO-leden (bijvoorbeeld: de ledenadministratie, financiële administratie, bestuursleden, wedstrijdsecretariaten, TC-leden, scheidsrechterscoördinator, sponsorcoördinatie e.a.) benaderen met het verzoek een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen betreffende het beheer van de persoonlijke gegevens.

Eventuele vragen kunt u richten tot het secretariaat: secretariaat@veokorfbal.nl

 

Namens het bestuur,

Jan Scheffers,

Secretaris c.k.v. VEO

Scroll naar boven