Reservebeleid

Als je reserve staat dan mag je toch altijd invallen of is dit afhankelijk van het niveau, de tactiek en hoe moeten coaches daar eigenlijk mee omgaan?

We begrijpen dat er soms vragen kunnen zijn over het invalbeleid en willen jullie daarom op deze manier daarover informeren. Binnen VEO hebben we teams die breedte- en wedstrijdsport spelen. Afhankelijk van of je speelt in de breedte- of wedstrijdsport is het zo dat er op een andere manier wordt omgegaan met reserve staan.

Breedtesport

In de breedtesport gaan de reserves mee om in het geval van blessures voldoende spelers/ speelsters te hebben om de wedstrijd compleet te kunnen spelen. Daarbij is het natuurlijk altijd fijn om een reserve op de bank te hebben. De reserve valt bij de breedtesport in principe altijd in. Hoe lang hij of zij meedoet is afhankelijk van de coach, maar normaliter speelt de reserve bij de breedtesport de laatste 10 à 15 minuten mee.

Wedstrijdsport

Ook bij de wedstrijdsport speelt het opvangen van blessures natuurlijk een belangrijke rol, maar hier gaan de reserves tevens mee om tactische redenen. Invallen gebeurt alleen op aangeven van de coach. Bij de wedstrijdsport is het dus minder vanzelfsprekend dat een reserve invalt.

Een reservespeler krijgt dus niet altijd speelminuten. Indien de wedstrijd het toelaat is het streven om wissels wel in te zetten. Enerzijds om te ruiken aan het (soms) hogere niveau, anderzijds als beloning voor het wissel staan. Vaak wissel staan en niet invallen werkt demotiverend. Er moet een goede balans worden gevonden tussen het individuele en het groepsbelang.

Hoe wordt bepaald wie er reserve staat?

In geval van selecties worden de spelers en speelsters die afvallen als eerste gevraagd om reserve te staan. Als een coach hiervan af wil wijken, moet dit wel uitgelegd worden aan de betreffende speler/speelster (in overleg met de Technische commissie jeugd). In principe dienen de trainers onderling te regelen welke spelers reserve staan. Zij stemmen dit af met het wedstrijdsecretariaat en de TCJ. Bij breedtesport hoeft dit niet elke keer de beste speler van dat team te zijn. De speler/ speelster moet, wanneer het er toch mag invallen, wel het niveau aankunnen.

Soms kan het voorkomen dat een lager team minder sterk weggaat omdat reserves moeten worden geleverd aan een hoger team. Als er discussie ontstaat omtrent het invallen, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de coördinator van desbetreffende leeftijdsgroep. Afhankelijk van de situatie in de competitie kan er soms toch een andere keuze worden gemaakt. De Technische commissie jeugd is eindverantwoordelijk en beslist over eventuele prioriteitswijzigingen. Het uitgangspunt is dat teams nooit incompleet op pad worden gestuurd. Dan gaat 4-4 van alle teams boven 5-5 van een hoger team.

Moet je (altijd) reserve staan?

We kunnen niemand verplichten, maar het succes van VEO bereiken we met elkaar. Iedereen wil natuurlijk een compleet team hebben en als er een keer iets gebeurd, dan is het erg fijn dat er iemand in kan vallen. Het invallen kan ook een mooie ervaring zijn als speler/ speelster om eens mee te doen op een hoger niveau. Iemand die vaak reserve staat heeft ook meer kans om in te vallen en zal eerder worden gevraagd om een keer extra te trainen als iemand daar iemand uitvalt. Als je wordt gevraagd. Twijfel dus niet en laat zien dat je ervoor gaat!

Vragen?

Heb je toch nog vragen, neem dan contact op met de TCJ via veo.tcjeugd@gmail.com.

Scroll naar boven