Algemene ledenvergadering op 6 september

Beste VEO-leden,

Het bestuur van CKV VEO nodigt u allen van harte uit voor een algemene ledenvergadering op woensdag 6 september van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur in ons clubgebouw aan de Groene Zoom. Ieder lid is van harte welkom op deze vergadering. Ook de ouders van onze jeugdleden zijn van harte welkom.

Op de agenda staan onder andere de jaarrekening 2016-2017 en het jaarverslag 2016-2017. Ook de plannen en de begroting voor het seizoen 2017-2018 komen aan de orde. Daarnaast is het weer tijd voor de jaarlijkse trekking van drie certificaten. Tenslotte zullen we de leden vragen om in te stemmen met de toetreding van Chris Boogert tot het bestuur.

De vergaderstukken zijn inmiddels verstuurd aan de leden. Als u deze niet ontvangen heeft, stuur dan een berichtje naar het secretariaat: veo.voorburg@knkv.net.

Wij hopen u allen te zien op 6 september! Als u verhinderd bent, dan ontvangen we graag een bericht van afmelding.

 

Het bestuur

Scroll naar boven