Terugblik op de ALV van 23 mei

Terugblik op de ALV van 23 mei

Op dinsdagavond 23 mei vond een algemene ledenvergadering plaats. De vergadering begon met een toelichting van voorzitter Cock Fuchs op enkele veranderingen in het bestuur. Joost Scheffers en Boudewijn Vermolen zijn recent gestopt met hun werkzaamheden als bestuurslid. Voor allebei gold dat de bestuurswerkzaamheden niet meer te combineren vielen met werk- en studieverplichtingen (in het buitenland). Onder dankzegging voor hun inzet, is met deze ALV hun lidmaatschap van het bestuur beëindigd. Gelukkig hebben we ook een nieuw bestuurslid kunnen voorstellen. De aanwezige leden hebben ingestemd met het toetreden van Remco van Amersfoort tot het bestuur. Hij gaat onder meer aan de slag met het op poten zetten van een vrijwilligersbeleid binnen VEO.

Daarna stond het contributievoorstel op agenda. Het bestuur heeft mede op basis van input van een werkgroep van enkele leden een voorstel gedaan voor verhoging van de contributie voor het seizoen 2017-2018. De contributies moeten omhoog om de toenemende kosten beter te kunnen dekken zoals uitgebreid beschreven in de stukken van de vergadering die per mail aan de leden gestuurd zijn. Nadat de vragen en opmerkingen van de leden waren behandeld, stemde de ledenvergadering in met het voorstel. Elders op de website staan de nieuwe bedragen vermeld.

Het laatste belangrijke agendapunt betrof het technisch beleidsplan voor de periode 2017-2020. Dat is opgesteld door het TO, waarbij met name Angela Vogt en Arnold Jongenburger hun inzet hebben geleverd. Na een levendige discussie over de inhoud van het plan, stemden de leden ermee in. De TC’s gaan nu aan de slag met het maken van een jaarplan voor het seizoen 2017-2018, waarbij het meerjarenplan uiteraard het uitgangspunt zal zijn.

Het bestuur blikt tevreden terug op de vergadering, dankt alle leden voor hun input, en is blij met de opkomst en betrokkenheid van haar leden.

De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden in september.

Het bestuur
veo.voorburg@knkv.net

 

Scroll naar boven