Bericht vanuit het bestuur

Woensdag 28 september was de algemene ledenvergadering (ALV). In een poging meer mensen naar de ALV te trekken, was er voor een trainingsavond gekozen. Met meer aanwezigen uit de selectie en meer ouders dan voorgaande jaren, durf ik voorzichtig te zeggen dat het toch effect heeft gehad.

We mochten allereerst terugblikken op een jaar waarin we een hoop bereikt hebben als club. Zo spelen we na in een mooi nieuw tenue dat is ontworpen door de kledingcommissie is ontworpen en later uit verschillende ontwerpen gekozen door leden. Ondanks een vertrekkende coach heeft het vlaggenschip zich weten te handhaven. Bij de jeugd wist de C1 zich in de zaal te plaatsen voor het NK, waar ze een hele knappe vijfde plaats hebben behaald. Dankzij de vrienden van VEO hebben we voor de jeugd, al lijken vooral de volwassenen er fervent gebruik van te maken, een mooie tafeltennistafel kunnen plaatsen. Verder was het darttoernooi een geweldig succes (ik hoop dat die er dit jaar weer komt). Met de overgang naar het nieuwe clubhuis hebben we meteen een nieuwe kassa en pinautomaat aangeschaft, wat hopelijk weer tot nieuwe inzichten (en omzet) zal leiden. Een van de hoogtepunten was uiteraard de recordpoging die niet alleen sportief en financieel een succes was, maar het toonde vooral aan dat we als vereniging tot een hele hoop in staat zijn. Volgens mij was het Remco Breedveld die na afloop zei: “We zijn misschien niet de grootste, of de beste vereniging uit de regio, maar we zijn echt wel de mooiste.”

Het lijkt me een mooi streven om dat ook te blijven.

Hiervoor zal er wel het een en ander moeten gebeuren, zo zagen we dit jaar een minimale ledengroei maar deze staat in schril contrast met de afname van de jaren ervoor. Ondanks het aankomende stoppen van een grote sponsor, staan we er momenteel financieel nog goed voor, maar deze twee en een aantal andere ontwikkelingen betekenen wel dat de inkomsten hard achteruit gaan. Als vereniging staan we voor de uitdaging dit op te vangen. Hierbij is onze voorzitter Jan Jaap van Leusden afgelopen ledenvergadering afgetreden en is eveneens Elise de Groot gestopt als secretaris. Beide willen we ook langs deze weg nogmaals bedanken voor hun inzet.

Hier staat tegenover dat we verheugd zijn te kunnen melden dat Jan Scheffers toetreedt tot het bestuur als technisch directeur. Een vacature die al open stond sinds Damien Folkerts, momenteel assistent-coach Deetos 1, aftrad. Ook zal Joost Scheffers (geen familie van Jan Scheffers) tot het bestuur toetreden om de communicatie, binnen de vereniging, maar ook naar buiten toe, naar een hoger plan te tillen.

We zijn erg blij met de versterking van het bestuur, maar we hebben nog steeds twee belangrijke vacatures open staan. Zo zal onze penningmeester, Rosemarie Wijnands, de rol van secretaris overnemen en zijn we nog op zoek naar een nieuwe penningmeester. Hier zijn we al over in gesprek. Tevens zijn we naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter. We hebben in het bestuur allemaal veel energie en zin, mede door de inbreng van de nieuwe bestuursleden, om toe te werken naar 100 jaar VEO. Al kunnen we de kar niet trekken zonder voorzitter of penningmeester. Omdat we deze verantwoording niet onderbemand kunnen nemen, zal dit betekenen dat in het geval we niemand kunnen vinden om de vacature van voorzitter of penningmeester in te vullen, wij als voltallig bestuur aftreden.

Wij hopen dat het niet zover hoeft te komen. Daarom willen we vragen om nog eens goed na te denken of je misschien de handschoen wil opnemen, of iemand weet die daarvoor geschikt zou zijn. Wij horen het graag, en staan open voor suggesties.

Namens het bestuur,

Boudewijn Vermolen

Scroll naar boven