ALV 28 september 2016

Het bestuur van CKV VEO nodigt jullie allen van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij verwachten jullie woensdagavond 28 september 2016 om 19.00 uur in het VEO clubhuis. Vanaf 18.30 uur is het clubhuis open en staat de koffie klaar. Ieder lid, jong of oud, is van harte welkom op deze vergadering. Wij willen ook graag de ouders van onze jeugdleden van harte uitnodigen om deze avond bij te wonen. In de hoop dit jaar meer ouders te treffen, kiezen we voor een woensdagavond. Het bestuur zal, naast verantwoording over het afgelopen seizoen, haar nieuwe plannen presenteren voor (de) het komende jaar (jaren).

De vergaderstukken zijn inmiddels per mail verstuurd naar alle leden. Heb je de stukken niet ontvangen, stuur dan een berichtje naar het mailadres van het secretariaat: veo.voorburg@knkv.nl.

Onderwerpen die tijdens de ALV de revue zullen passeren, zijn in willekeurige volgorde:

– De financiële verantwoording van het afgelopen jaar en begroting komend jaar
– Uitloten drie certificaten
– Soorten lidmaatschappen
– Arbitrageplan
– Aanvulling bestuur: voorzitter, penningmeester en technisch directeur (voor interesse mailen naar veo.voorburg@knkv.nl).

Als je een voorstel wilt indienen voor een onderwerp dat tijdens deze vergadering aan de orde moet komen, dan kun je dit uiterlijk 3 x 24 uur voor aanvang van de ALV (dat is zondag 25 sept. voor 19.00 uur) kenbaar maken bij ondergetekende.

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, meld je dan z.s.m. af bij ondergetekende.

Namens het bestuur van CKV VEO,

Elise de Groot
Secretaris CKV VEO
M: 06-23533982
I: veo.voorburg@knkv.nl

Scroll naar boven