VEO en de Drank- en Horecawet

De verhuizing van het clubhuis is voor het bestuur aanleiding geweest om op een rijtje te zetten of wij nog steeds voldoen aan de eisen van de Drank- en Horecawet.

In dat kader willen wij jullie over de volgende ontwikkelingen informeren.

VEO heeft een aantal mensen nodig die in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne. Op dit moment hebben wij drie leden die over deze verklaring beschikken. Heb jij ook de SVH-verklaring, maar ben je nog niet benaderd door het bestuur, meld je dan aan bij ons.  Wij komen graag met je in contact. Deze oproep geldt voor leden, maar ook voor ouders van leden. Je kunt je aanmelden bij Rosemarie Wijnands via ons emailadres veo.voorburg@knkv.nl.

Een van de belangrijkste doelen van de Drank- en Horecawet is minder alcoholgebruik door jongeren. Een doelgroep waar wij als korfbalvereniging ook volop mee te maken hebben. NOCNSF ondersteunt het beleid om drinken onder de 18 tegen te gaan. Zij hebben voor sportverenigingen een model bestuurdersreglement opgesteld, waarmee een sportvereniging de regels kan vastleggen voor het schenken van alcohol in de sportkantine. Het bestuur van VEO heeft in haar bestuursvergadering van 17 februari 2016 dit reglement vastgesteld. Het reglement is hier te vinden. Belangrijke aspecten die in dit reglement zijn vastgesteld, zijn o.a. dat we geen alcoholhoudende dranken verkopen aan jongeren onder de 18 jaar en dat onze barvrijwilligers de Instructie Verantwoord Alcoholschenken hebben gevolgd.

Wij hebben een redelijk aantal leden die de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) hebben gevolgd, maar naar ons idee zijn er te weinig leden tussen de 18-25 jaar voor wie dit geldt. We willen graag een voldoende grote groep leden die de Instructie hebben gevolgd, met goede spreiding over de verschillende leeftijdscategorieën. Daarom gaan we in gang zetten dat meer leden de IVA halen.

Je kunt je IVA halen op de website van NOC*NSF. Op deze website wordt het lesmateriaal aangeboden op een viertal webpagina’s. Het lesmateriaal wordt toegelicht met een aantal filmpjes. Daarna kan je een test afleggen met 16 vragen. Als je voldoende vragen goed hebt beantwoord, dan ontvang je via de e-mail je certificaat. Het doornemen van het lesmateriaal en de vragen neemt maximaal twee uur in beslag.

Ieder die nu al denkt, ik ga die instructie halen, kan op deze website aan de slag. Als je je aanmeldt voor het certificaat, vul dan bij de barverantwoordelijke de naam in van Cuno Zoutenbier (inforeleo@gmail.com).

Wij zullen komende maanden alle leden in de leeftijd van 18-25 jaar en onze vaste barvrijwilligers die nog geen IVA hebben, actief gaan benaderen om het certificaat te halen.

Het bestuur

Scroll naar boven