Vanuit Zeist (3)

Afgelopen week was ik bij een Ronde tafel over Kennis voor Sport, georganiseerd door het Ministerie van VWS. Voor mij was dat vooral een eye opener om te zien hoeveel kennis er over sport beschikbaar is en hoe je daar als bond, maar ook als individuele vereniging gebruik van kunt maken.

Ik ga hier geen uitgebreide en saaie opsomming geven van instanties die zich bezig houden met kennis vergaren en verspreiden binnen het aandachtsgebied sport. Dat zijn er heel veel, veel meer dan ik dacht in elk geval. Met een heel breed scala aan onderwerpen. Dat gaat over het sporten zelf, in de zin van bewegingsleer, trainingsmethoden etc. Maar dat gaat ook over de organisatie van de sport met cijfers daarover vanuit ongeveer elke invalhoek die je je maar kunt voorstellen. Een aardig voorbeeld voor wie in dergelijke materie is geïnteresseerd is, is de site www.sportopdekaart.nl

Maar er blijkt ook heel veel informatie vrij beschikbaar over bijvoorbeeld het evalueren van sport evenementen (ja hoor, gewoon even kijken op www.evenementenevaluatie.nl). Informatie die binnen het KNKV voor een groot deel al bekend is overigens, maar die heel nuttig is als we kijken naar onze eigen evenementen. Denk dan vooral aan de zaalfinale (wat zijn achteraf de gevolgen van de verhuizing van AHOY naar de Ziggo Dome bijvoorbeeld) en aan de korfbal Challenge. Maar ook aan het EK Korfbal dat we in 2016 in Nederland zullen organiseren. En waarbij we uiteraard ook lering trekken uit datgene wat de Belgen hebben ervaren bij de organisatie van het WK in de afgelopen maand.

Hoewel het Ronde tafel gehalte wat onder sneeuwde door de veelheid van informatie die werd verzonden, was het toch ook een bijeenkomst waarbij het mogelijk was om kennis uit te wisselen. Met ambtelijke beleidsmakers en met andere sportbonden. Altijd interessant om eens te horen hoe anderen het doen. Om daar zelf van te leren en om anderen van ons te laten leren.

Scroll naar boven