Informatie Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Komend weekend start de zaalcompetitie weer, daarin is het DWF verplicht voor alle klassen in het wedstrijdkorfbal. In het breedtekorfbal is het in de maand november vrijblijvend beschikbaar, met een zwaarwegende voorkeur om het al wel te gebruiken.

Voorafgaand aan de wedstrijd
Teams zetten hun opstellingen en de volledige bezetting van de bank (reserves + overige mensen die op de bank zitten) voorafgaand aan de wedstrijd klaar in de app. Uiterlijk 15 minuten voor aanvang wordt dit vastgelegd zodat de scheidsrechter e.e.a. goed kan keuren.

Scheidsrechters controleren de pasfoto’s en geven akkoord voor de opstelling. Pasfoto’s (digitale spelerskaart) zijn in het wedstrijdkorfbal verplicht.

Na afloop van de wedstrijd
Teams voeren de eventuele wissels in en melden aan de scheidsrechter als dit gebeurd is.

Scheidsrechters gaan naar “wedstrijdverslag” op moment dat beide teams de wissels ingevoerd hebben. Doet een scheidsrechter dit voordat de teams de wissels ingevoerd hebben, moet het daarna door de scheidsrechter gebeuren.

Scheidsrechter haalt de wissels op, en voert de eindstand en eventuele kaarten in en gaat naar het laatste scherm en legt de wedstrijd vast.

Invallers die niet op het wedstrijdformulier staan
Indien er spelers niet op het wedstrijdformulier staan, mogen ze wel invallen. Deze moet door de scheidsrechter na afloop toegevoegd worden, op dezelfde manier als teams hun spelers toevoegen. Deze optie moet wel, zoveel als mogelijk, beperkt worden. Teams kunnen bij twijfel beter een extra wissel invoeren dan alles na afloop invoeren.

Aanvoerder die gewisseld wordt
Als de aanvoerder gewisseld wordt, is het momenteel nog zo dat de scheidsrechter dit achteraf moet muteren, op dezelfde manier als dit voorafgaand aan de wedstrijd zou gebeuren.

Foutief ingevoerde uitslag
Een foutief ingevoerde uitslag kan gemaild worden aan dwf@knkv.nl

Geen mobiel netwerk of geen goed werkende wifi-verbinding of systeemstoring
Indien er direct na afloop geen verbinding met de app gemaakt kan worden is het verzoek om dan na afloop in bijvoorbeeld de kantine alsnog de zaken af te handelen. Blijkt dit helemaal onmogelijk te zijn, kan het formulier na afloop alsnog verwerkt worden. De scheidsrechter zal dan de wissels in moeten voeren. Het is dus wel noodzaak om op dat moment aantekening te maken van de wissels. De thuisclub blijft primair verantwoordelijk voor het afhandelen van het DWF.

Voor meer vragen, kunt u zich altijd wenden tot dwf@knkv.nl of op twitter @dwf_knkv! 

Scroll naar boven