ALV 9 okt. 2015 om 20.00 uur in het VEO clubhuis

Beste VEO-leden,

Het bestuur van CKV VEO nodigt u allen van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). U wordt vrijdag 10 oktober 2015 om 20.00 uur verwacht in het VEO clubhuis. Vanaf 19.30 uur is het clubhuis open en staat de koffie klaar. Ieder lid, jong of oud, is van harte welkom op deze vergadering. Maar wij willen ook graag de ouders van onze jeugdleden uitnodigen om deze avond bij te wonen. Het bestuur zal, naast verantwoording over het afgelopen seizoen, haar nieuwe plannen presenteren voor (de) het komende jaar (jaren).

In de bijlage vindt u de stukken voor deze vergadering:
– Agenda ALV
– Notulen BALV nov. 2014
– Jaarverslagen van de commissies
– Veiligheidsbeleid: Voel je veilig bij VEO

Onderwerpen die deze avond de revue zullen passeren zijn in willekeurige volgorde:
– De financiële verantwoording rondom ons nieuwe club gebouw,
– Contributieverhoging,
– Afscheid van huidige bestuursleden,
– Uitloten eerste DRIE CERTIFICATEN,
– Ledenwerving,
– De prijzen in ons clubgebouw,
– Verwelkomen van nieuwe bestuursleden,
– RESPECT en het VOG!
– Ingebracht agendapunt door Timothy de Graaf

Als u een voorstel wilt indienen voor een onderwerp dat tijdens deze vergadering aan de orde moet komen, kunt u dit uiterlijk 3 x 24 uur  voor aanvang van de ALV (dat is dinsdag 6 okt. voor 20.00 uur) kenbaar maken bij ondergetekende.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, meldt u dan z.s.m. af bij ondergetekende. U kunt via dit adres ook de stukken opvragen indien u die heeft ontvangen per mail.

Namens het bestuur van CKV VEO,

Elise de Groot
Secretaris CKV VEO
M: 06-23533982
I: veo.voorburg@knkv.nl

Scroll naar boven